Tulemused
Prindi lehekülg
Nimi: Rahvusvähemuste pühapäevakoolide baasfinantseerimine
Kood: RK17PPK001
Tüüp: Taotlusvoor
Tähtaeg: 09.05.2017 00:00 - 12.06.2017 23:59
Korraldaja:
Rakenduskeskus

Kirjeldus

Taotlusvooru eesmärk on toetada eesti keelest erineva emakeelega laste emakeele ja kultuuri õpet. Keele- ja kultuuriõppe kaudu toetatakse laste ja noorte rahvuslikku identiteeti ning oma või esivanemate emakeele õpet.

Vastavalt huvikooli seadusele peab toetust taotlev pühapäevakool olema registreeritud Eesti Hariduse Infosüsteemis.

Emakeele, rahvuskultuuri ja ajaloo õppega seotud õppetegevuse maht peab olema vähemalt 100 akadeemilist tundi aastas.

Toetust saab taotleda pühapäevakool, kelle õppetegevuses osaleb õppeaasta jooksul vähemalt 10 õpilast. 80% pühapäevakooli õpilastest peavad olema päritolult rahvuse esindajad, kelle kultuur ja keel on pühapäevakooli esitatud taotluse aluseks (vähemalt üks vanematest või vanavanematest peab olema antud päritolu). Õpilaste vanus peab olema vahemikus 3–18 aastat.

Taotlusvooru eelarve on 135 500 eurot.

Taotluste esitamise tähtaeg on: 12. juuni 2017 kell 23:59.

Taotlusvooru infopäev taotlejatele toimub Integratsiooni Sihtasutuses (Lõõtsa 2a, 8. korrus, Tallinn) 16.05.2017 kell 10.00–12.00 (vene keeles) ja 19.05.2017 kell 10.00–12.00 (eesti keeles). Infopäevale palume registreerida aadressil iris.jarv@integratsioon.ee hiljemalt infopäeva hommikuks kella 09.00-ks. Kirjas täpsustada, kummale kuupäevale registreeritakse.

16.05.2017 toimunud teabepäeva slaidid (vene keeles)
16.05.2017 toimunud infopäeva küsimused-vastused

TAOTLUSVOORU DOKUMENDID

Taotlusvooru juhend
Taotlusvorm


Taotlusvooru rahastab Haridus- ja Teadusministeerium.

 


Täiendav info

 

Kristina Pirgop
Integratsiooni Sihtasutus
Partnerlussuhete valdkonnajuht
Tel 659 9024
E-post: kristina.pirgop@integratsioon.ee  

Teele Raja
Integratsiooni Sihtasutus
Koordinaator
Tel 659 9855
E-post: teele.raja@integratsioon.ee


Organisatsioon/nimi Toetatud ettevõtmine Summa
Mittetulundusühing Tallinna läti rahvuskool Taurenis
5 400.00 EUR
Tallinna Armeenia Rahvusselts
5 400.00 EUR
Mittetulundusühing Eesti Aserbaidžaani Kultuurikeskus Ajdan
5 400.00 EUR
KULTUURHARIDUSLIK SELTS VENE PÜHAPÄEVAKOOL
5 400.00 EUR
Mittetulundusühing Haridus-Kirjastuslik Kultuurikeskus ZLATA
5 400.00 EUR
Mittetulundusühing Valga Ukraina Selts "Kalyna"
5 400.00 EUR
Ukraina Kultuurikeskus
3 797.95 EUR
Ukraina Organisatsioonide Assotsiatsioon Eestis
5 400.00 EUR
IDA-VIRUMAA INGERISOOMLASTE SELTS
3 800.00 EUR
Vähemusrahvuste Keskus Radzima
3 300.00 EUR
Mittetulundusühing Puškini Instituut
5 000.00 EUR
Mittetulundusühing Pühapäevakool NUR
3 800.00 EUR
MTÜ VENE PÜHAPÄEVAKOOL KITOVRAS (Kose rühm)
5 007.40 EUR
Ukraina Kaasmaalaskond Sillamäe Vodograi (Sillamäe rühm)
3 800.00 EUR
Ukraina Kaasmaalaskond Sillamäe Vodograi (Tartu rühm)
3 800.00 EUR
MTÜ VENE PÜHAPÄEVAKOOL KITOVRAS (Toila rühm)
4 841.40 EUR
Eesti Tatariselts ALTÕN
5 087.00 EUR
Mittetulundusühing Armeenia Pühapäevakool MAŠTOTS (Tallinna rühm)
5 400.00 EUR
Mittetulundusühing Armeenia Pühapäevakool MAŠTOTS (Tartu rühm)
3 800.00 EUR
Mittetulundusühing Aserbaidžaani huvikool Orhan
5 400.00 EUR
Viljandi Vene Kultuuri Sõprade Ühing
3 800.00 EUR
NARVA SLAAVI KULTUURISELTS SVÄTOGOR
4 855.00 EUR
Mittetulundusühing Terek
5 310.00 EUR
Loominguline Ühendus Koit
3 800.00 EUR
  Kokku: 112 398.75 EUR