Tulemused
Prindi lehekülg
Nimi: Eesti keele ja kultuuri tundmise klubid
Tüüp: Lihtsustatud korras tellitav teenus
Tähtaeg: 16.06.2017 00:00 - 17.08.2017 11:00
Korraldaja:
Rakenduskeskus

Kirjeldus

Riigihanke eesmärk on pakkuda keelelist ja kultuurilist kümblust eesti keele ja kultuuri tundmise klubi abil Eestis elavatele püsielanikele, kelle emakeel ei ole eesti keel ja kes soovivad tunda Eesti kultuuri eripära või ületada keele õppimise raskusi ning leida tuge ja innustust.

Sihtrühma moodustavad Eestis elavad eesti keelt emakeelena mittekõnelevad vähelõimunud inimesed.
Hankedokumentidega saab tutvuda e-riigihangete registris aadressil https://riigihanked.riik.ee/register/hange/188128

Pakkumus tuleb esitada e-riigihangete registris hiljemalt 17. augustil 2017 kell 11.00

Klubid korraldatakse Euroopa Sotsiaalfondi projekti „Eesti ühiskonnas lõimumist toetavateks tegevusteks toetuse andmise tingimused“ tegevuse 5.2 „Lõimumisprogrammi väljatöötamine ja pakkumine“ alategevuse 5.2.2 „Keeleline ja kultuuriline kümblus“ raames.


Täiendav info


Jana Tondi
Integratsiooni Sihtasutus
Keelelise ja kultuurilise kümbluse valdkonnajuht
Tel 659 9069
E-post: jana.tondi@integratsioon.ee

Marina Fanfora
Integratsiooni Sihtasutus
Rakenduskeskuse koordinaator
Tel. +372 659 9068
E-post: marina.fanfora@integratsioon.ee


Organisatsioon/nimi Toetatud ettevõtmine Summa
Atlasnet MTÜ
168 102.00 EUR
Change Partners OÜ
201 582.00 EUR
ImmiSchool - Uusimmigrantide koolituskeskus OÜ
165 960.00 EUR
Keelepisik OÜ
200 340.00 EUR
  Kokku: 735 984.00 EUR