Tulemused
Prindi lehekülg
Nimi: Sihtasutuse veebi ja nõustamisteenuse veebirakenduse loomine
Tüüp: Avatud hankemenetlus
Tähtaeg: 14.06.2017 00:00 - 17.07.2017 13:00
Korraldaja:
Rakenduskeskus

Kirjeldus

Riigihanke eesmärk on Sihtasutuse veebi ja vähelõimunud Eesti püsielanike, sh uussisserändajate nõustamisteenuse veebirakenduse loomine. Sihtasutuse veeb sisaldab infot Sihtasutuse kui organisatsiooni ja tema tegevuste kohta, koondades olemasolevaid Sihtasutuse tegevuste materjale ja uudiseid. Sihtasutuse veebis olev nõustamisteenuse veebirakendus sisaldab infot nõustamisteenuse sisuteemade kohta ning kliendikeskse teavitamise tagamiseks teavet ka teistest toimivatest inforessurssidest.

Riigihanke rahastus: teenusepakkuja leidmine Sihtasutuse veebi loomiseks Kultuuriministeeriumi eraldatud riigieelarveliste vahenditega ning nõustamisteenuse veebirakenduse loomiseks Euroopa Sotsiaalfondist rahastatava projekti nr 2014-2020.2.06.004005006.01.15-0001 „Eesti ühiskonnas lõimumist toetavad tegevused“ tegevuse 5.1 „Nõustamis- ja infosüsteemi väljatöötamine ja rakendamine“ alategevuse 5.1.1 „Nõustamis- ja infosüsteemi arendamine ja elluviimine“ raames.

Hankedokumentidega saab tutvuda e-riigihangete registris aadressil https://riigihanked.riik.ee/register/hange/188112

Pakkumus tuleb esitada e-riigihangete registris 17. juuliks 2017 kell 13:00.


 


Organisatsioon/nimi Toetatud ettevõtmine Summa
Trinidad Wiseman OÜ
79 416.00 EUR
  Kokku: 79 416.00 EUR