Tulemused
Prindi lehekülg
Nimi: Õppereisid nõustamisteenuses osalevatele ametnikele teiste riikide praktikatega tutvumiseks
Tüüp: Avatud hankemenetlus
Tähtaeg: 30.06.2017 00:00 - 06.09.2017 11:00
Korraldaja:
Rakenduskeskus

Kirjeldus

Riigihanke eesmärk on ette valmistada ja korraldada kolm õppereisi Euroopa Liidu teistesse riikidesse praktiliste oskuste ja kogemuste omandamiseks ning iga õppereisi järgselt arutelu, kus tehakse kokkuvõtteid õppereisi tähelepanekutest ja kogutud praktikatest ning analüüsitakse kogemuste rakendatavust Eestis.

Õppereisidel osalevad sihtasutuse nõustajad, ministeeriumide ja nende allasutuste, teadusasutuste, kohalike omavalitsuste ning vähelõimunud püsielanike esindusorganisatsioonide esindajad. Igas õppereisi rühmas on 25 osalejat, kokku kolmes rühmas 75 osalejat.

Riigihanget rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi projekti nr 2014-2020.2.06.004005006.01.15-0001 „Eesti ühiskonnas lõimumist toetavad tegevused“ tegevuse 5.1 „Nõustamis- ja infosüsteemi väljatöötamine ja rakendamine“ alategevuse 5.1.1 „Nõustamis- ja infosüsteemi arendamine ja elluviimine" raames.

Hankedokumentidega saab tutvuda e-riigihangete registris aadressil https://riigihanked.riik.ee/register/hange/185413


Pakkumuse esitamise tähtpäev oli 6. september 2017 kell 11.00.

 

Kuna tähtaegselt ei esitatud riigihankele ühtegi pakkumust, viidi läbi vastavalt riigihangete seaduse § 49 lg 1 p-le 1 väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetlusega riigihange „Õppereisid nõustamisteenuses osalevatele ametnikele teiste riikide praktikatega tutvumiseks“ (viitenumber 185413).Organisatsioon/nimi Toetatud ettevõtmine Summa
Change Partners OÜ
84 996.00 EUR
  Kokku: 84 996.00 EUR