Tulemused
Prindi lehekülg
Nimi: Nõustamis- ja infosüsteemi võrgustiku liikmete koolitamine ning õppematerjalide kaasajastamine
Tüüp: Lihtsustatud korras tellitav teenus
Tähtaeg: 30.06.2017 00:00 - 18.09.2017 11:00
Korraldaja:
Rakenduskeskus

Kirjeldus

Riigihanke eesmärk on koolitada riigiasutuste, kohalike omavalitsuste ja kolmanda sektori organisatsioonide Eesti vähelõimunud püsielanikke teenindavaid ametnikke ja töötajaid ning nõustamiskeskuse töötajaid tagamaks ametnike ja töötajate suutlikkus anda Eesti vähelõimunud püsielanikele vajalikku infot ning suunata neid vajadusel asjakohastesse asutustesse. Lisaks eeltoodule on hankelepingu esemeks vastavate õppematerjalide kaardistamine ja kasutamise analüüsimine ning vajadusel kaasajastamine või uute koostamine ja levitamine. Koolitusprogrammis osaleb kokku vähemalt 120 koolitatavat, kellest vähemalt 40 tuleb koolitada 2017. aasta jooksul. Pakkuja võib jagada koolitusprogrammis osalejad rühmadesse.

Riigihanget rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi projekti nr 2014-2020.2.06.004005006.01.15-0001 „Eesti ühiskonnas lõimumist toetavateks tegevusteks toetuse andmise tingimused“ tegevuse 5.1 „Nõustamis- ja infosüsteemi väljatöötamine ja rakendamine“ alategevuse 5.1.3 „Koolitusvalmiduse tagamine ja koolitamine“ raames.

Hankedokumentidega saab tutvuda e-riigihangete registris aadressil https://riigihanked.riik.ee/register/hange/185412


Pakkumuse esitamise tähtpäev oli 18. september 2017 kell 11.00.

 

Kuna tähtaegselt ei esitatud hankele ühtegi pakkumust, siis tehti vastavalt hankedokumentide punktile 21 hanke raames täiendava sihtotsinguna OÜ-le Gravitas Consult ettepanek pakkumuse esitamiseks hankedokumentides ja eRHRis toodud tingimustel. Pakkumuse esitamise tähtpäev on 23. oktoober 2017 kell 09.00


Organisatsioon/nimi Toetatud ettevõtmine Summa
OÜ Gravitas Consult
90 000.00 EUR
  Kokku: 90 000.00 EUR