Tulemused
Prindi lehekülg
Nimi: Rahvuskaaslaste programmi väliseesti kultuuriühingute projektikonkurss
Kood: RK17VEK001
Tüüp: Projektikonkurss
Tähtaeg: 27.10.2017 00:00 - 30.11.2017 23:59
Korraldaja:
Rakenduskeskus

Kirjeldus

Projektikonkursi  eesmärk on toetada kodueesti kultuurikollektiivide ja loomeinimeste kontakte ning kultuurivahetust väliseesti kogukondadega, väliseestlaste osalust Eesti kultuuri suurüritustel, koolitustel Eestis ja väliseesti kogukondades ning teabevahetust ja kontakte ida ning lääne diasporaa esindajate ja Eesti vahel. Toetatakse Eesti kultuurisündmuste vahendamist Eesti kogukondadele, kaasates neid aktiivsemalt kaasaegse rahvusvahelise eestluse kujundamisse.
 

Konkursil saavad toetust taotleda Eesti Vabariigis registreeritud eraõiguslikud juriidilised isikud ja füüsilisest isikust ettevõtjad ning välisriigis asukohamaa reeglite järgi registreeritud eraõiguslikud juriidilised isikud, kelle kinnitatud põhikirjas on sätestatud eesti keele ja kultuuri säilitamine.
 

Projektikonkursi kogueelarve on 40 000 eurot. Ühele projektile taotletav toetus on maksimaalselt 3000 eurot.
 

Taotlus esitatakse kas digitaalselt või elektrooniliselt ja paberkandjal (täpsemalt kirjas konkursijuhendi p. 7.5, 7.6 ja 7.8).
 

Taotluse esitamise tähtaeg on 30.11.2017.

NB! Konkursi juhend uuendatud 10.11.2017.
 

Projektikonkurssi rahastab Kultuuriministeerium Rahvuskaaslaste programmi raames.

 

Konkursi dokumendid:


Täiendav info


Teele Raja

Integratsiooni Sihtasutus

Koordinaator

Tel +372 659 9855

E-post: teele.raja@integratsioon.ee


Toetuse saaja(d)

Organisatsioon/nimi Toetatud ettevõtmine Summa
Eesti Kultuurfond Ameerika Ühendriikides
Eesti Kultuuripäevad New Yorgis 2018
2 800.00 EUR
EÜSL (Eesti Ühiskond Saksamaa Liitvabariigis)
Eesti kultuuripäevad Bonnis
3 000.00 EUR
Arteesia A.s.b.l.
Eesti koorimuusikatraditsiooni edendamine Euroopa eesti kogukondades
3 000.00 EUR
MTÜ Peterburi Jaani Kiriku Fond
Ajaleht Peterburi Teataja
1 500.00 EUR
Setomaa Valdade Liit
Siberi seto kultuuri päevad EV 100 auks
2 000.00 EUR
Estivali Ühing/Föreningen Estival
Estival 2018 - EV 100
2 500.00 EUR
MTÜ SUFF
Animatsiooni töötuba Ülem Seotukis
2 400.00 EUR
Tantsupeomuuseum MTÜ
I Välis-Eesti tantsuõpetajate suvekursus
2 400.00 EUR
Luksemburgi Eesti Selts/Association Luxembourg-Estonie asbl
Eesti rahvatantsu tutvustamine ja õpetamine Luksemburgis 2018 a
930.00 EUR
Eesti Kultuurfond Ameerika Ühendriikides ja New Yorgi Eesti Haridusselts/The Foundation for Estonian Arts and Letters, Inc
Esto-Atlantise Eesti Vabariigi 100'nda Juubeli Kontsert Lincoln Center'is
1 260.00 EUR
MTÜ Miksteater
Miksteatri etendused eesti peredele Frankfurdis, Brüsselis ja Luksemburgis
1 000.00 EUR
Peterburi Eesti Kultuuriselts
Peterburi Eesti Kultuuriseltsi ja Jaani koguduse segakoori "Kaja" 2018.a. kultuurireis Eestisse
2 240.00 EUR
Eesti Kultuuriseltside Ühendus
Kultuuriseltside kolmepäevane festival "Sajaga seltsis" 3.-5. august 2018
2 300.00 EUR
Stockholmi Eesti Segakoor
Laulupeo eelvaatus Stockholmis
1 000.00 EUR
Estonian Summer Camp Society
Suvihari ja VIII Laulupäev
1 900.00 EUR
Eesti teater Göteborgis/Estniska teatern i Göteborg
Lavastus "Valged daamid"
1 500.00 EUR
Chicago Eesti Maja/Estonian House Inc in Chicago
Chicago Eesti Maja Rahvatantsu- ja kultuuripäev
1 500.00 EUR
Pirkanmaan Tuglas-seura Ry
Tampere eesti segakoori Kontsertreis "Eesti 100"
1 500.00 EUR
Bostoni Eesti Selts/The Boston Estonian Society Inc.
Haapsalu pits
1 500.00 EUR
MTÜ Teatribuss
"Mia saladus" rahvuskaaslastele Euroopas
1 000.00 EUR
Kouroyhditys Siller Ry/Kooriühing Siller
Lauldes läbi Euroopa
1 500.00 EUR
Mikkeli Eesti Klubi Ry ja Eesti Kultuuriselts Mihkel/Viron kulttuuriseura Mihkel ry
Kultuuri- ja koolituspäevad Soome Eesti seltside esindajatele Mikkelis
1 270.00 EUR
  Kokku: 40 000.00 EUR