Tulemused
Prindi lehekülg
Nimi: Rahvusvähemuste kultuuriseltside katusorganisatsioonide toetuse taotlusvoor aastateks 2018-2020
Kood: RK17BFI001
Tüüp: Taotlusvoor
Tähtaeg: 08.12.2017 00:00 - 23.01.2018 23:59
Korraldaja:
Rakenduskeskus

Kirjeldus

Taotlusvooru eesmärgid:

1.         Toetada  liikmesorganisatsioonide rahvuskultuuripärandi ja keele säilitamist ning edendamist Eestis.

2.         Suurendada katusorganisatsioonide ja liikmesorganisatsioonide jätkusuutlikkust ja haldusvõimekust ning toetada nende arengut.

3.         Arendada  liikmesorganisatsioonide ja eesti kultuuriasutuste vahelisi kontakte eesmärgiga tihendada rahvustevahelist dialoogi.

4.         Tõsta Eesti ühiskonna teadlikkust katusorganisatsioonide rollist  liikmesorganisatsioonide tegevuses, mitmekultuurilisusest ja tutvustada traditsiooniliste rahvuskultuuride eripära kasutades selleks erinevaid koostöövorme ja teavitusi meediakanalites.

5.         Soodustada katusorganisatsioonis esindatud rahvusvähemuste kogukondade lõimumist Eesti ühiskonnas.

 

Toetust saavad taotleda rahvusvähemuste  katusorganisatsioonid. Katusorganisatsioon ühendab vähemalt viit liikmesorganisatsiooni. Katusorganisatsioon ja liikmesorganisatsioonid peavad olema registreeritud enne 01.01.2016.
 

Katusorganisatsioonide toetuse 2018. aasta taotlusvooru eelarve kogumaht on 452 000 eurot. 
 

Taotletava toetuse suurus ühe katusorganisatsiooni kohta on:

                 kuni 39 000 eurot, kui katusorganisatsiooni kuulub minimaalselt 21 liikmesorganisatsiooni, kes taotlevad baasfinantseerimist;

                 kuni 31 000 eurot, kui katusorganisatsiooni kuulub minimaalselt 16 liikmesorganisatsiooni, kes taotlevad baasfinantseerimist;

                 kuni 23 000 eurot, kui katusorganisatsiooni kuulub minimaalselt 11 liikmesorganisatsiooni, kes taotlevad baasfinantseerimist;

                 kuni 15 000 eurot, kui katusorganisatsiooni kuulub minimaalselt 5 liikmesorganisatsiooni, kes taotlevad baasfinantseerimist.

Taotletavast summast tuleb katusorganisatsioonil eraldada vähemalt 50% liikmesorganisatsioonide kuludeks.

Taotlus esitatakse elektrooniliselt ja ühes digikonteineris Integratsiooni Sihtasutuse digitaalselt allkirjastatud taotluste üleslaadimise keskkonnas (https://www.integratsioon.ee/digitaotlus). 

Taotluse esitamise tähtaeg on 23.01.2018.


Taotlusvooru infopäevad toimuvad sihtasutuses (Lõõtsa 2A, Tallinn) 18.12.2017 kell 12.30-14.00 ning 21.12.2017 kell 10.00-11.30. Infopäevale saab registreeruda aadressil sigre.rouk@integratsioon.ee    


Infopäeva slaidid (vene keeles) leiate siit: /bw_client_files/integratsiooni_sihtasutus/public/img/File/Infopaev_bfi_2017.pptx
 

Taotlusvooru rahastab Kultuuriministeerium.

 

Konkursi dokumendid:

 

Taotlusvooru juhend

Lisa 1. Taotlus, eelarve ning sisu- ja finantsaruande vorm

 

 


Täiendav info


Kristina Pirgop

Integratsiooni Sihtasutuse partnerlussuhete valdkonnajuht

E-post: kristina.pirgop@integratsioon.ee

Tel: +372 659 9024

 

Sigre Rõuk-Akerberg

Integratsiooni Sihtasutuse koordinaator

E-post: sigre.rouk@integratsioon.ee
Tel +372 659 9035


Organisatsioon/nimi Toetatud ettevõtmine Summa
Eesti Vanausuliste Kultuurikeskus
15 000.00 EUR
Rahvusvaheline Rahvuskultuuride Ühenduste Liit Lüüra
39 000.00 EUR
Mittetulundusühing Eesti Aserbaidžaani Kultuurikeskus Ajdan
23 000.00 EUR
Ukraina Organisatsioonide Assotsiatsioon Eestis
23 000.00 EUR
Eesti Ukrainlaste Kongress
22 767.76 EUR
Eesti Vene Kultuurikoda Mittetulundusühing
23 000.00 EUR
Vene Kultuuriseltside Assotsiatsioon Ruthenia
23 000.00 EUR
MTÜ Eesti Mitmekultuuriline Assotsiatsioon
14 994.00 EUR
Ida-Virumaa Integratsioonikeskus
39 000.00 EUR
Loominguliste kollektiivide ühing Kalinka Eestis
15 000.00 EUR
Vene Haridus- ja Heategevusühingute Liit Eestis
39 000.00 EUR
Eesti Armeenia Rahvusühing
15 000.00 EUR
MTÜ Vähemusrahvuste Liit Raduga
23 000.00 EUR
Eestimaa Rahvuste Ühendus
39 000.00 EUR
Kultuuriühendus Kirill ja Meffodi
39 000.00 EUR
Vähemusrahvuste Keskus Radzima
10 500.00 EUR
Eestimaa Valgevenelaste Assotsiatsioon
15 000.00 EUR
Gruusia Kultuuriseltside Maja Eestis
15 000.00 EUR
  Kokku: 433 261.76 EUR