Tugiüksuse töötajad
Prindi lehekülg

Eda Silberg

Administratiivdirektor

   
Agnes Aaslaid

Kommunikatsioonijuht

Olen kõrgharidusega kommunikatsioonispetsialist, kellel on üle kümne aasta pikkune kogemustepagas. Olen töötanud kommunikatsioonijuhina Sillamäel asuvas Molycorp Silmetis, olnud Briti-Eesti kaubanduskoja tegevjuht ja keskkonnaministeeriumi pressiesindaja. Olen kaasa löönud ka mitmetes ambitsioonikates projektides – nt aidanud läbi viia Let's Do It World aktsiooni ülemaailmse ÜRO säästva arengu konverentsi Rio+20 raames Rio de Janeiros ja olnud Arengufondi talendifoorumi peakorraldaja.
 
   

Liilika Raudhein

Analüütik

Lõpetasin 2000. aastal Tartu Ülikoolis politoloogia eriala ja aitasin järgnevatel aastatel ellu viia erinevaid Euroopa Liidu rahastatud projekte liitumiseelse teavituse, töötervishoiu ja intellektuaalse omandi õiguskaitse valdkonnas. Integratsiooni Sihtasutuses töötan alates 2005. aastast. Olen korraldanud eesti keele õpet ja tööjõulähetusi politseinikele ja päästetöötajatele, koordineerinud kõrgkoolide ja kutseõppeasutuste eesti keelest erineva emakeelega õppurite täiendavat eesti keele õpet, kutsekoolide õpetajate täiendkoolitusi ja karjääriõppe kursusi kutsekoolide vene emakeelega õppuritele. Alates septembrist 2015 töötan Integratsiooni Sihtasutuses analüütikuna, kus minu ülesandeks on koos uuringute valdkonnajuhiga hinnata sihtasutuse programmide, projektide ja tegevuste mõju.

   
Marina Mõškova

Finantsjuht

Olen lõpetanud Tartu Ülikoolis ökonomisti eriala ja töötanud Eesti Hoiupanga krediidiosakonnas, Eesti Loto peaökonomistina ning AS-s Lukoil. Olen end täiendavalt koolitanud finantsanalüüsi ja finantsplaneerimise, aga ka kulude planeerimise, juhtimise ja sisekontrolli valdkondades. Aastast 2011 töötan Integratsiooni Sihtasutuses finantsjuhi ametikohal.
   

Tiina Käer

 

 

Assistent-personalispetsialist

 

Töötan Integratsiooni Sihtasutuses alates 2003. aasta jaanuarist. Sihtasutuses oldud aja jooksul olen töötanud nii assistendi kui ka projektijuhina. Alates 2008. aastast olen sihtasutuse assistent-personalispetsialist, kus minu ülesanneteks on korras hoida sihtasutuse asjaajamist ja arhiivindust ning korraldada personalitööd.