Ukraina kaasmaalaste pühapäevakool Nadija
Prindi lehekülg

Asutamise aeg

Pühapäevakool asutati 1998. aastal. Eesti Hariduse Infosüsteemi riigiregistrisse lisati see 2007. aastal.

Õppetegevuse ja õpilastele korraldatavate ürituste tutvustus

Kool töötab Tarass Ševtšenko nimelise Kiievi Rahvusülikooli Filosoofia Teaduskonna Ukrainaõpetuse Keskuse poolt väljatöötatud õppekava alusel. Õppekava on kohandatud ukraina diasporaade pühapäevakoolide kasvandike õpetamiseks. Kava hõlmab selliseid suundi nagu: ukraina keel, ukraina kirjandus, geograafia, Ukraina ajalugu, ukraina kultuur ja traditsioonid. Materjal on loodud vastavalt vanustele: 7–11 ja 12–18 aastat, aga on ka koolieelikute rühm lastele vanuses kuni 6 aastat.

Õppekava koosneb järgnevatest moodulitest:
 

  1. Ukraina, ukraina rahvas ja nende koht maailmas.
  2. Ukraina inimene ja teda ümbritsev keskkond.
  3. Ukraina elu-olu (perekond, käsitöö, rahvakostüüm, road, laulud, mängud jne).
  4. Ukraina riigi- ja kirikupühad.
  5. Ukraina suhtluse eripära.
  6. Ukraina: inimesed, tegevused, aeg.


Ukraina keele ja kirjanduse tundides õpivad lapsed kirjutamist, grammatikat, hääldamist, õpivad lugema ja arutlevad loetud teemal. Samuti õpivad nad luuletusi, kõnekäände ja kiirkõnet. Ukraina keele tund on otseselt seotud ukrainaõpetuse tunniga ning materjali  kinnistatakse ka laulmise ja käsitöö tundides.

Lapsed osalevad ka erinevatel üritustel, nagu Püha Nikolai püha tähistamisel Ukraina Suursaatkonnas Eestis, festivalil „Ukraina lilled“ (ukraina k Квіти України), erinevatel näitustel, laagrites, ekskursioonidel jm.

Vastuvõtuinfo

Kooli võetakse vastu kõiki soovijaid. Üksikasjalikku teavet vastuvõtu kohta saab Ukraina Organisatsioonide Assotsiatsiooni Eestis kodulehelt http://ukraine.ee ja veebilehelt http://www.etnoweb.ee . Koolil on ka oma Facebooki leht https://www.facebook.com/ukrainapuhapavakool.nadija?fref=ts.  

Õpilaste edulood

Kooli kaks õpilast on osalenud Ukraina Haridus-, Teadus-, Noorte- ja Spordiministeeriumi korraldatud õpilas- ja üliõpilasnoorte rahvusvahelisel Tarass Ševtšenko nimelisel keele-kirjanduse konkursil, kus saadi häid tulemusi.  Üks vilistlastest õpib Tarass Ševtšenko nimelises Kiievi Rahvusülikoolis. Kõik vilistlased valdavalt ukraina keelt vabalt ja saavad rakendada oma oskusi töös ja reisidel.

Koolijuhi kontaktid

Õppeasutuse üldtelefon +372 600 6768
Õppeasutuse faks +372 600 6768
Õppeasutuse e-post: ukrainaoae@gmail.com
Kooli veebilehe aadress: http://www.ukraine.ee