Uudised
Prindi lehekülg
Ilmus käsiraamat „Kuidas õpetada erialakeelt“
14.01.2008

PRESSITEADE
14.01.2008

Keelemetoodika käsiraamat kutseõppeasu­tustele on esimene katse koondada ühtede kaante vahele metoodilisi juhiseid ja nõuan­deid eesti keele õpetajatele. Sihtrühmaks on kutseõppeasutuste erialakeele õpetajaid, kuid suurem osa nõuandeid on sobilikud ka üldkeele õpetamiseks.

Koolidele tasuta jaotatava käsiraamatu autoriteks on Tallinna Ülikooli õppejõud Kristi Saarso ja Elle Sõrmus, kes tegid eelnevalt põhjalikku koostööd kutsekoolide eesti keele õpetajatega. Mais 2008 on ilmumas ka kutsekoolide vene rühmadele mõeldud erialakeele väikeste õpikute ja audio-CDde sari ning vastavate ainekavade käsiraamat.

„Kuidas õpetada erialakeelt“on valminud Mitte-eestlaste Integratsiooni Sihtasutuse projekti “Eestikeelse õppe ja õppevara arendamine muukeelsetes kutsekoolides” raames (2005-2008). Euroopa Sotsiaalfondist rahastatud projekt kavandati vastavalt uuringukeskuse Faktum uuringule “Kutsehariduse areng venekeelsetes kutseõppeasutustes” (2004).

Tänapäeva äri-, teadus- ja teh­nikamaailmas ei ole enam palju erialasid, kus piisab vaid töötaja ühe keele oskusest, rahvusvahelise ja kultuuridevahelise suhtluseta on tööelus nii Eestis kui mujal pea võimatu hakkama saada. Lisaks üldkeele oskusele on vajalik ka spetsii­filine erialakeele oskus, sest erialade sõnavara ja tekstitüüpide skaala on äärmiselt lai. Nii Eesti kutse- ja kõrgkoolides kui keelefirmades viiakse läbi erialakeele kur­suseid kümnetes ainevaldkondades tehnikast ja ärist kuni ehituse ja kokanduseni.

Käsiraamatu veebiversiooniga (PDF) saate tutvuda siin.

Lisainfo: Helena Metslang, projektijuht helena.metslang@meis.ee