Uudised
Prindi lehekülg
Meie uus nimi on Integratsiooni Sihtasutus
20.03.2017

PRESSITEADE

Alates 15. märtsist 2017 kannab senine Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed nime Integratsiooni Sihtasutus.

Uus nimi väljendab selgemalt, millega sihtasutus täna tegeleb - Eesti ühiskonna lõimumisprotsesside soodustamisega. Migratsioonivaldkonna tegevuste osakaal on tänaseks märkimisväärselt vähenenud.

Ühtlasi on sihtasutus uuenemas ka sisuliselt, muutudes järjest enam lõimumisalaseks kompetentsikeskuseks, mis algatab ja toetab Eesti ühiskonna lõimumisele suunatud tegevusi.

Sihtasutus viib aina rohkem ellu tegevusi ja programme (nt keelekohvikuid, rahvusvaheline konverents), toetudes oma kogemusele ja ekspertiisile. Sihtasutus kaasab varasemast enam vabatahtlikke ja ettevõtjaid ning rahvusvahelist lõimumisalast kompetentsi, samuti jagab Eesti vastavat kogemust rahvusvaheliselt. Uuringutega kogub regulaarselt andmeid, et neid oma tegevuste planeerimisel aluseks võtta, ühtlasi arendab koostöösuhteid teadusasutustega. Senisest enam paneb rõhku eestikeelse elanikkonna kaasamisele lõimumisprotsessidesse.