Uudised
Prindi lehekülg
Otsime oma meeskonda koostöötegevuste valdkonnajuhti
06.04.2017

TÖÖKUULUTUS

Integratsiooni Sihtasutus on 1998. aastal loodud riigi sihtasutus, mille eesmärk on toetada mitmesuunalist lõimumist Eestis. Töötame selleks, et riigis elavatel teiste rahvuste esindajatel ja eestlastel oleks siin koos hea elada – töötada, õppida, kultuuri edendada. Soovime, et kõigil eestimaalastel oleks võrdsed võimalused olla meie ühiskonna täisväärtuslik liige. Täpsem informatsioon: www.integratsioon.ee 

Integratsiooni Sihtasutus otsib oma meeskonda

KOOSTÖÖTEGEVUSTE VALDKONNAJUHTI,

kes näeb enda jaoks väljakutset erineva keelelis-kultuurilise taustaga inimestele mõeldud koostöötegevuste korraldamises.

Ametikohaga seotud ülesanded:

- koostöötegevuste plaanimine ja elluviimine;
- koostöövõrgustiku loomine ja arendamine mõjusate tulemuste tagamiseks;
- tegevuste elluviimiseks vajalike materjalide, sh lähteülesannete koostamine;
- aktiivne osalemine arendusmeeskonna töös valdkondadevahelise sünergia saavutamiseks;
- tegevuste mõju hindamine ja sisendi andmine vastavasisulise aruandluse jaoks.

Eeldame Sinult:
- koostööprojektide korraldamise kogemust;
- väga head suhtlemis-, eneseväljendus- ja esinemisoskust;
- oskust suhelda eesti, vene ja inglise keeles;
- missioonitunnet teha elu Eestis paremaks.

Eelise annab:
- Euroopa Liidu struktuurifondide rakendamise kogemus;
- Interreg-ist rahastatavate programmide elluviimise kogemus.

Pakume Sulle:
- võimalust saavutada oma tegevusega olulist ühiskondlikku mõju;
- võimalust panustada Eesti kujundamisse selliseks riigiks, millest unistanud oled;
- asjatundlikku ja koostööd väärtustavat kollektiivi.

Asukoht:                     Narva
Tööaeg:                       täistööaeg
Tööle asumise aeg:     esimesel võimalusel

Kandideerimiseks palume saata elulookirjeldus, koos koopiaga haridust tõendavast dokumendist ja motivatsioonikiri läbi CV-Online’i, CV Keskuse või otse e-mailile info@integratsioon.ee hiljemalt 27.04.2017.

Motivatsioonikirjas palume kirjeldada oma kogemust koostöötegevuste korraldamisel ja senise tööpraktika kõige vastutusrikkamat ning õnnestunumat ülesannet, samuti palume lisada palgasoov.

Kontaktisik:
Eda Silberg
Integratsiooni Sihtasutuse administratiivdirektor
eda.silberg@integratsioon.ee
6599 038