Uudised
Prindi lehekülg
Otsime oma meeskonda koordinaatorit
24.04.2017

TÖÖKUULUTUS

Integratsiooni Sihtasutus on 1998. aastal loodud riigi sihtasutus, mille eesmärk on toetada mitmesuunalist lõimumist Eestis. Töötame selleks, et riigis elavatel teiste rahvaste esindajatel ja eestlastel oleks siin koos hea elada – töötada, õppida, kultuuri edendada. Soovime, et kõigil eestimaalastel oleks võrdsed võimalused olla meie ühiskonna täisväärtuslik liige. Täpsem informatsioon: www.integratsioon.ee

Integratsiooni Sihtasutus otsib oma meeskonda  KOORDINAATORit.

Sinu töö seisneb
- projektikonkursside ja hangete tehnilises ettevalmistamises ja läbiviimises;
- projektitaotluste ja pakkumuste hindamises;
- lepingute ja kokkulepete ettevalmistamises ning täitmise jälgimises;
- lepingupartnerite nõustamises;
- partnerite esitatud aruannete kontrollis;
- ürituste korraldamises.

Eeldame Sinult
- kõrgharidust;
- eelnevat töökogemust riigihangete läbiviimisel;
- avatud suhtlemist ja algatusvõimet;
- väga head administreerimisoskust;
- nii meeskonnas kui iseseisvalt töötamise kogemust;
- valmisolekut riigisisesteks töölähetusteks;
- väga head suulist ja kirjalikku eneseväljendusoskust eesti keeles;
- vene ja inglise keele oskust.

Kasuks tulevad
- projektide juhtimise kogemus või töökogemus sarnases valdkonnas;
- Euroopa Liidu struktuuritoetuse kasutamise kogemused.

Pakume Sulle
- võimalust aidata kaasa lõimumist toetavate väärtushinnangute kujundamisele;
- tööd väga mitmekesises ja tegevusterohkes valdkonnas;
- tööülesannete täitmiseks vajalikku koolitust;
- asjatundlikku ja koostööd väärtustavat kollektiivi.

Asukoht katseajal (4 kuud):   Tallinn
Asukoht pärast katseaega:     Narva
Tööaeg:                                   täistööaeg
Tööle asumise aeg:                 esimesel võimalusel

Kandideerimiseks palume saata elulookirjeldus ja motivatsioonikiri koos palgasooviga läbi CV Keskuse või otse e-mailile info@integratsioon.ee hiljemalt 22.05.2017.

Motivatsioonikirjas palume kirjeldada oma hangete läbiviimise töökogemust ja senise tööpraktika kõige vastutusrikkamat ning õnnestunumat ülesannet.

Kontaktisik:
Martin Eber
rakenduskeskuse juht
martin.eber@integratsioon.ee
659 9067