Uudised
Prindi lehekülg
Toetame lõimumist edendavaid kultuuriprojekte
03.05.2017

PRESSITEADE

Integratsiooni Sihtasutus kuulutas välja projektikonkursi 2017. aastal toimuvate kultuuritegevuste toetamiseks. Konkursile oodatakse esitama projekte, mis haaravad kaasa erineva kultuuri- ja keeletaustaga inimesi.

Integratsiooni Sihtasutuse keelelise ja kultuurilise kümbluse valdkonnajuhi Jana Tondi sõnul on oodatud projektid, mis pööravad tähelepanu Ida-Virumaale ja Harjumaale ning panevad rõhku suuremale koostööle Eesti eri rahvusrühmade vahel. Samuti on teretulnud projektid, mis võimaldavad mitte-eestlastel osa saada eesti kultuurist.

„Võimaluste loomine koos tegutsemiseks aitab kõige paremini lõimumisele kaasa. Kultuurisündmusi külastades ja töötubades osaledes hakkavad eri keelelis-kultuurilise taustaga inimesed enam üksteisega lävima,“ kommenteeris Jana Tondi.

Projektikonkursi raames toetatakse festivale ja näitusi, aga ka muid erineva kultuuritaustaga inimeste koostööd soodustavaid tegevusi. Konkursile esitamiseks sobib ka kaasaegse Eesti laste- ja noortekirjanduse tõlkimine ja trükkimine ning sellega seonduvate kirjandusürituste korraldamine.

Eelmisel aastal toetas Integratsiooni Sihtasutus selle projektikonkursi tulemusena Rahvusooper Estonia festivali „Narva täis muusikat!, kultuurilise mitmekesisuse ja võrdsete võimaluste programmi festivali Tallinn Music Week raames ja projekti „Kohtumised Tarkovskiga 2016“ üritusi Tallinnas, Maardus, Ida-Virumaal, Tartus ja Pärnus.

Konkursi eelarve on 30 000 eurot. Ühele projektile taotletav toetus on maksimaalselt 10 000 eurot.

Konkursil saavad toetust taotleda Eesti Vabariigis registreeritud avalik-õiguslikud ja eraõiguslikud juriidilised isikud ning kohalikud omavalitsused ja nende hallatavad asutused.

Taotluste esitamise tähtaeg on 29. mai 2017.

Infopäev taotlejatele on 17. mail kell 13.00 Tallinnas Integratsiooni Sihtasutuses (Lõõtsa 2A, 8 korrus). Infopäevale palume registreeruda aadressil sigre.rouk@integratsioon.ee

Lisainfo:

Jana Tondi,
Integratsiooni Sihtasutuse keelelise ja kultuurilise kümbluse valdkonnajuht
Tel: +372 659 9069
E-post: jana.tondi@integratsioon.ee