Uudised
Prindi lehekülg
Märgi kalendrisse: kodanikupäeva viktoriin on 20.-30. novembrini
11.05.2017

PRESSITEADE

Kodanikupäeva viktoriin on aastaid ärgitanud Eesti koolinoori süvenema sellesse, mida tähendab olla Eesti kodanik ning mis muudab meie riigi erakordseks.

- Millise koha maailma riikide hulgas on Eesti hõivanud sellega, kui mitmesse riiki saab Eesti passiga viisavabalt reisida?
- Mitu inimest läbib Narva piiripunkti aastas?
- Mis otstarbel on loodud Kaitseliidu küberkaitse üksus?
Need on vaid mõned näited küsimustest, millele koolinoor on pidanud viktoriini lahendades õige vastusevariandi leidma.  

Kodanikupäeva viktoriine hakkas Integratsiooni Sihtasutus korraldama 2003.aastal ja tänaseks on viktoriine lahendanud ligi 84 000 noort. Kokku on ette valmistatud 905 küsimust ning neist ükski pole kordunud.

Tänavu lisandub eraldi viktoriin üldhariduskooli 7.-9. klassid õpilastele

20. – 30. novembrini 2017 leiavad aset järgmised viktoriinid:
1) üldhariduskooli 5. ja 6. klassi õpilaste kodanikupäeva viktoriin (küsimustikud nii eesti kui ka vene keeles, küsimustikus 30 küsimust, lahendamisaeg 60 minutit);
2) üldhariduskooli 7. – 9. klassi õpilaste kodanikupäeva viktoriin (küsimustik eesti keeles, küsimustikus 50 küsimust, lahendamisaeg 60 minutit);
3) üldhariduskooli 10. – 12. klassi ja kutseõppeasutuste õpilaste kodanikupäeva viktoriin (küsimustik eesti keeles, küsimustikus 50 küsimust, lahendamisaeg 60 minutit);
4) 26. – 30.11.2017 on kodanikupäeva viktoriin vastamiseks kõigile soovijatele (küsimustikud eesti, vene ja inglise keeles, küsimustikus 50 küsimust, lahendamisaeg 60 minutit).

Kutsun kõiki osalema kodanikupäeva viktoriinides!

Toivo Sikk
Integratsiooni Sihtasutuse arenduskeskuse kodanikuhariduse valdkonnajuht