Uudised
Prindi lehekülg
Kutse kaasamisüritusele
03.12.2007

14. detsembril 2007 tutvustavad Rahvastikuministri büroo, Integratsiooni Sihtasutus ja Poliitikauuringute Keskus PRAXIS Eesti Lõimumiskava 2008-2013.

Üritusel räägime poliitikute, sotsiaalpartnerite, kodanikeühenduste ja ekspertide dialoogis lahti Eesti Lõimumiskava 2008-2013 ja anname tagasisidet erinevate sihtgruppide poolt esitatud ettepanekutele. Arutelu on jätkuks 7. septembril Tallinnas ja 14. septembril Jõhvis toimunud kaasamisüritustele.

Lõimumiskava strateegilisi eesmärke, olemust ja põhimõtteid tutvustavad rahvastikuminister Urve Palo ja Integratsiooni Sihtasutuse juhataja Tanel Mätlik.

Lõimumiskava valdkondlikke alaprogramme kommenteerivad ja auditooriumi küsimustele vastavad Rahvastikuministri büroo ja Integratsiooni Sihtasutuse esindajad, strateegia koostamises osalenud poliitikud, ühiskondlike organisatsioonide esindajad ning erinevate integratsioonivaldkondade eksperdid.

Ürituse töökeeleks on eesti keel ja vene keel, korraldatud on sünkroontõlge eesti keelest vene keelde ja vastupidi. Üritus toimub hotellis Radisson SAS (Rävala pst. 3, Tallinn) algusega kell 9.30.

Üritusest osavõtuks on vajalik eelnev registreerimine. Registreerimine kestab kuni 10. detsembrini 2007 või kuni vabade kohtade jätkumiseni. Lisainfo: Merle Uibo, merle.uibo@praxis.ee.

Ürituse programm:

9.30 Osalejate registreerimine
10.00 Ürituse avamine – moderaator
10:05 Eesti Lõimumiskava eesmärk ja põhimõtted – rahvastikuminister Urve Palo, Integratsiooni Sihtasutuse juhataja Tanel Mätlik jt.
Paneeli lõpus vastatakse auditooriumi küsimustele.
11:00
Haridus-kultuuriline integratsioon – Haridus- ja Teadusministeeriumi esindaja, Kultuuriministeeriumi esindaja jt.
Paneeli lõpus vastatakse auditooriumi küsimustele.
12:15 Lõuna
13:15 Sotsiaal-majanduslik integratsioon – Sotsiaalministeeriumi, Tööandjate Keskiidu ja Ametiühingute Keskliidu esindajad
Paneeli lõpus vastatakse auditooriumi küsimustele.
14:30 Kohvipaus
15:00 Õiguslik-poliitiline integratsioon – Siseministeeriumi, Eesti Koostöökoja ja meediaväljaannete esindajad.
Paneeli lõpus vastatakse auditooriumi küsimustele.
16:15 Päeva kokkuvõte – moderaator
16:30
Ürituse lõpp

* Korraldajatel on õigus teha programmis muudatusi

Üritus toimub Euroopa Liidu poolt toetatud projekti raames.