Uudised
Prindi lehekülg
Kutsume Tallinna, Narva ja Jõhvi õpetajaid meediakoolitusele
25.10.2017

Kutsume meediaõpetuse praktikumidele, mis toimuvad

- 31. oktoobril ja 21. novembril 2017 Tallinnas

Meriton Old Town Garden Hotellis (Pikk 29/Lai 24)      
Vaata kava siit

 

- 2. novembril ja 23. novembril 2017 Jõhvis (Jõhvi kontserdimajas, Pargi 40) kell 9.30-14.00 ja

Narvas (TÜ Narva Kolledžis, Raekoja pl 2) kell 15.00-19.00   
Vaata kava siit

 

Sihtrühm: oodatud on nii meediaõpetajad kui koolide huvijuhid, direktorid, õppealajuhatajad, kes ise peavad

suhtlema ajakirjandusega ning kellel on kasulik ajakirjandusoskusi treenida ja lihvida.

 

Eesmärgid:

  • Ajakirjanduse õpetus on oma loomult kriitilise analüüsi õpetus, seda vajavad kõik, kelle roll on vahendada informatsiooni,
    korraldada inimeste eesmärgistatud tegevusi ja arendada uuenevat ühiskonda.
  • Ajakirjanduskoolitus on ettevalmistus aktiivse ajakirjanduse ja meediaõpetuse õppekava käivitamiseks - soovime ju kõik, et Eesti noortest saaksid selge mõtlemisega ja julge esinemisega ühiskonnakaaslased, kelle sõnadel on kaalu ja kelle tegutsemine aitab kogu Eesti arengule hoogu lükata. Noored on Eesti ühiskonna väärtuslikum ressurss - õpetame neid ka ühishuvides targalt koos arutama ja koos tegutsema. Ajakirjandusväli ja meediaväli ongi selleks vahenduseks, et inimesed kokku tuua - uusi ideesid pakkuda, arutada ja ühiskonnas tegutsemisel toetada. Näiteks hiljutine kohalike omavalitsuste liikmete valimine näitas, kui oluline on nii gümnaasiumiõpilastel kui täiskasvanutel informeeritud otsuste tegemine. Informeeritud otsustamise taga on aga enamasti demokraatlik ajakirjandus, mis vahendab ühiskonnale informatsiooni ning on ühiskonna elu arendamise üks keskne keskkond.
     

Seega, nii õpetajatele kui gümnaasiumiõpilastele on oluline meedia toimimise mehhanismide tundmaõppimine. Meie koolituse

eesmärk on pakkuda praktilist koolitust meediasõnumite kriitiliseks analüüsimiseks ja anda häid juhiseid õppetöö

läbiviimiseks (nt kuidas toetada õpilasi meediasisu mõistmisel ja loomisel).

 

Koolitaja: dr Maarja Lõhmus (Tartu Ülikool, Turu Ülikool)

 

Maht: 12 akad tundi

 

Praktikumi läbinu õpiväljundid:

  • osaleja oskab kriitiliselt analüüsida infovälja ning meediatekste/programme;
  • on omandanud meedia kirjaoskuse õpetamise alused, meediakirjaoskuse põhilise sõnavara;
  • on ise suuteline tundma ja juhendama ajakirjanduslikke põhižanre: uudist ja ülevaadet ning tegema või andma intervjuud.

 

Praktikumid on tasuta. Koolituse läbiviimist toetavad Haridus- ja Teadusministeerium ning Briti Nõukogu Eesti esindus.

 

Ootame osalema!

 

Info ja registreerumine: liilika.raudhein@integratsioon.ee
Tel 6599 841.

 

 

Lugupidamisega

 

Liilika Raudhein

analüütik

Integratsiooni Sihtasutus

tel. 659 9841

liilika.raudhein@integratsioon.ee