Uudised
Prindi lehekülg
Väliseesti kultuuriühingud saavad juubeliaastaks projekte esitada
27.10.2017

Täna, 27. oktoobril kuulutati välja Eesti Vabariik 100 ja rahvuskaaslaste programmi projektikonkursid, millega toetatakse 100 000 euroga välismaal tegutsevate eesti kultuuriühingute ettevõtmisi juubeliaasta puhul.

Integratsiooni Sihtasutuse partnerlussuhete valdkonnajuhi Kristina Pirgopi sõnul on väliseesti kultuuriühingutele antav toetus varasemast suurem. „2018. aasta on Eesti Vabariigi jaoks eriline ning soovime, et eesti kultuuri elushoidvad üritused piiri taga teoks saaks ning kaugel elavad eestlased tunneksid end osana Eesti kultuurielust,“ lausus Pirgop.

Kultuuriministeeriumi nõuniku Anne-Ly Reimaa sõnul on väliseesti kultuuriseltside huvi taotlusvoorude vastu olnud suur. „Peame väga tähtsaks, et välismaal elavad eestlased hoiaksid sidet kodumaaga ja et seal, kus elab eestlasi, hoitaks alles ka eesti traditsioone ja kultuuri. Sageli on just välismaal elavad eestlased meie maa esmased tutvustajad,“ ütles Reimaa.

Eesti Vabariik 100 ja EL eesistumise rahvusvahelise programmi halduri Heilika Pikkovi sõnul on kõik Eesti sõbrad siin- ja sealpool piiri oodatud tähistama Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva. „Tegemist on meie riigi senise ajaloo olulisema tähtpäevaga - millal siis veel kui mitte Eesti Vabariigi juubeliaastal peaksid eestlased kõikjal maailmas tundma end ühtse kokkuhoidva perena,“ märkis Pikkov.

Rahvuskaaslaste programmi konkursi projekte toetatakse kuni 3000 euroga, Eesti Vabariik 100 konkursi projekti kuni 7000 euroga.  

Mõlema konkursi taotluste esitamise tähtaeg on 30. november 2017.
 

Konkursi tingimused leiab Integratsiooni Sihtasutuse kodulehelt.
- EV100 välilseesti kultuuriühingute projektikonkurss: https://www.integratsioon.ee/kaimasolevad-konkursid?project_id=707
- Rahvuskaaslaste programmi väliseesti kultuuriühingute projektikonkurss: https://www.integratsioon.ee/kaimasolevad-konkursid?project_id=708
 

Projektikonkursid korraldab Integratsiooni Sihtasutus ning rahastavad Riigikantselei ja Kultuuriministeerium „Rahvuskaaslaste programmi 2014-2020“ vahenditest. Rahvuskaaslaste programmi haldab Haridus-ja Teadusministeerium.
 

Täiendavat teavet EV100 programmi kohta leiate veebilehelt www.ev100.ee

Foto: 33. Lääneranniku Eesti Päevade peakorraldaja Renee Meriste pojaga. (Enn Auksmann)

Lisainfo:

Heilika Pikkov
EV100 ja EL eesistumise rahvusvahelise programmi haldur
Tel: 56 91 20 91
heilika.pikkov@riigikantselei.ee
 

Kristina Pirgop
Integratsiooni Sihtasutuse partnerlussuhete valdkonnajuht
Tel: 659 9024, 5194 1147
kristina.pirgop@integratsioon.ee