Uudised
Prindi lehekülg
Algab kodanikupäeva viktoriin
23.11.2007

Esmaspäevast algab kodanikupäeva viktoriin 2007. Kooliõpilastele mõeldud internetipõhisel viktoriinil saab osaleda nädala jooksul, see on avatud 26. novembri kella 8.00-st kuni 2. detsembri kella 24.00-ni.

Traditsiooniliselt kodanikupäeva, 26. novembri paiku toimuv kodanikupäeva viktoriin on mõeldud eesti ja vene õppekeelega üldhariduskoolide 7.–12. klassi ja kutsekoolide õpilastele. Selle eesmärk on süvendada noorte teadmisi Eesti Vabariigi põhiseaduslike institutsioonide, inim- ja kodanikuõiguste, vabaduste ja kohustuste ning Euroopa Liiduga seonduva osas. Viktoriin on eesti keeles ning osaliselt saab vastamisel kasutada küsimuse juures olevat linki seaduse tekstile või muule infoallikale.

Parimad vastajad selgitatakse kuues kategoorias – eesti õppekeelega koolide 7.-9. klasside õpilaste, gümnaasiumiastme õpilaste ja kutsekoolide õpilaste ning vene õppekeelega koolide 7.-9. klasside õpilaste, gümnaasiumiastme õpilaste ja kutsekoolide õpilaste osas eraldi. Auhinnad ootavad ka suurima osavõtuga koole. Parimate autasustamine toimub jaanuaris 2008. Eelmistel aastatel on kodanikupäeva viktoriinist osa võtnud keskmiselt 3000 õpilast igal aastal, aktiivset osavõttu oodatakse ka tänavu.

Viktoriini korraldab Integratsiooni Sihtasutuse Haridusprogrammide Keskus. Pärast võistluse lõppemist saab viktoriiniküsimusi kasutada õppevahendina. Varasemate aastate viktoriinid leiad siit.