Uudised
Prindi lehekülg
Lõimumiskonverentsil selgitatakse, kuidas meedia, kultuur ja haridus saavad teha ühiskonda kokkuhoidvamaks
16.11.2017

Täna, 16. novembril algab Tallinnas kahepäevane rahvusvaheline lõimumiskonverents „Ühtsustunne mitmerahvuselistes kogukondades: kultuuri, meedia ja kodanikuühiskonna roll“. Konverentsi korraldaja Integratsiooni Sihtasutus on kohale kutsunud esindusliku nimekirja eksperte, poliitikakujundajaid, teadlasi ning visionääre, et jagada rahvusvahelist kogemust ning ühiste arutelude tulemusena tuua Eesti lõimumispoliitikasse uusi ideid.

Kultuuriminister Indrek Saare sõnul on kultuuril eriline roll ja missioon Eesti liikumisel sidusa ja avatud ühiskonna poole. „Kultuur liidab inimesi, sest aitab mõista eri maailmavaateid ja lähtekohti ning kogukondlik ühistegevus toob inimesed üksteisele lähemale. Meedia tasakaalustav ning selgitav roll on siin samuti suure tähendusega, sest hirmutamine või suletuse propageerimine on lühinägelik ega aita kuidagi kaasa suuremale ühtsustundele, vastupidi, suurendab lõhesid ühiskonnas,“ rääkis Saar.

Esimesel konverentsipäeval meedia rolli käsitleval arutelul osaleb Rob Berkeley ühest maailma mõjukamast meediakontsernist BBC, kus ta vastutab kuulajaskonna kaasamise eest. Tema sõnul kasvab vajadus sellise meediaruumi järele, kus kõik riigi elanikud hoolimata rahvusest või muudest erinevustest usaldaks üksteist ja saaks omavahel kokku. „Kõigi sidusrühmade osalemise võimaldamine on meedia kui avaliku teenuse põhimure.“

Teisel konverentsipäeval rahvusvähemuste lõimumist Eestis, Lätis ja Leedus käsitleval arutelul osaleb ka Venemaa Riikliku Uurimisülikooli Kõrgema Majanduskooli psühholoogiaprofessor ja rahvusvahelise sotsiokultuuriliste uuringute labori juht Nadezhda Lebedeva. Tema sõnul näitavad uuringute tulemused, et ainult multikultuursuse põhimõtte deklaratsioonist üksi ei piisa. „Multikultuursuse pidev rõhutamine sunnib nii enamusrahvust kui ka rahvusvähemusi hoopis kaitsepositsioonile. Selleks, et lõimumispoliitika oleks edukas, tuleb põhjalikult analüüsida vastastikuseid kultuuridevahelisi suhteid laiemas sotsiaalses ja poliitilises kontekstis.“

Konverentsi teisel päeval üles astuva Kanada Queens’i ülikooli poliitikateaduste professori ja poliitikauuringute osakonna juhataja Zsuzsa Csergő sõnul on üks demokraatlike riikide ees seisvaid suuremaid väljakutseid vähemuste edukas lõimimine, et vältida sisemisi ja väliseid kriise. „Võrdlusuuringud näitavad, et vähemusrahvuste organisatsioonid ja võrgustikud, kes on ühendavaks lüliks riigi ja vähemuste vahel, mängivad selles keskset rolli.“

Konverentsi teisel päeva leiab aset ka poliitikute debatt, milles osalevad suuremate Eestis tegutsevate erakondade esindajad. Avalikku debatti juhivad ajakirjanik Neeme Raud ja Integratsiooni Sihtasutuse nõukogu esimees Kristina Kallas.


Konverents toimub 16.-17. novembril Tallinnas Nordic Hotel Forumis. Konverentsi kava ja esinejate tutvustused leiab aadressilt www.integrationconference.ee

Konverentsi saab jälgida otseülekandena konverentsi kodulehel www.integrationconference.ee ja www.postimees.ee

Lisainfo:

Marianna Makarova
Integratsiooni Sihtasutuse uuringute valdkonna juht
Tel 6 599 853, 56 569 651
marianna.makarova@integratsioon.ee
 

Pressiinfo:
 

Agnes Aaslaid

Integratsiooni Sihtasutuse kommunikatsioonijuht
Tel 56 612775
agnes.aaslaid@integratsioon.ee