Uudised
Prindi lehekülg
Keelekümblusprogrammi aastakonverents
21.11.2007

22.-23. novembril 2007 toimub Eesti Rahvusraamatukogu suures konverentsisaalis Keelekümblusprogrammi aastakonverents “Õpetajate tööle värbamise ja hoidmise strateegiad”.

Konverentsi eesmärk on anda ülevaade õpetajate värbamise ja hoidmise erinevatest meetmetest ning programmidest; õpetajate tööl hoidmise taktikatest; võimalusi kogemuste üle arutleda ning sõnastada ettepanekuid haridusasutuse, kohaliku omavalitsuse, keelekümblusprogrammi ja üleriigilise õpetajate värbamise ja hoidmise strateegia kujundamiseks.

Konverentsil osaleb ligi 200 inimest, kelle seas on:

 • keelekümblusprogrammiga liitunud haridusasutuste juhid (direktorid, juhatajad, õppealajuhatajad, koordinaatorid)
 • keelekümblusprogrammi koolitajad
 • keelekümblusprogrammi nõustajad
 • kohalike omavalitsuste esindajad
 • õpetajaid ettevalmistavate kõrgkoolide esindajad,
 • Keelekümblusprogrammi Lapsevanemate Liidu (edaspidi KLL) esindajad.

Keelekümblusprogramm sai alguse 2000.aastal, mil 4 vene õppekeelega kooli liitus programmiga. Tänaseks on programmiga liitunud 32 vene õppekeelega kooli Eesti vene õppekeelega koolidest) ja 22 lasteaeda, kus “kümbles” sel aastal kokku ligi 3200 last. Programmi üheks edu võtmeks on peetud sisukat koostööd kõigi selle partnerite vahel.

Keelekümbluskeskus korraldab konverentsi igal aastal, mis annab hinnangu programmi rakendamisele ning pakub tulevikusuundi. Seni toimunud konverentside teemad:

 • 2001 – Keelekümblus Eestis – pilk tulevikku
 • 2002 – Keelekümblus – meie kõigi teha
 • 2003 – Keelekümblus – samm tulevikku
 • 2004 – Keelekümblus, haridussüsteemi lahutamatu osa
 • 2005 – Keelekümbluse kevad konverents (hiliskeelekümbluse konverents)
 • 2006 – Sisekoolitussüsteemi loomine.

Lisainfo saamiseks palume pöörduda:

e-post: kke(ät)meis.ee
tel: 6 057 250
Marju Randlepp