Uudised
Prindi lehekülg
Jaanuaris saab registreeruda eesti keele kursustele ning keelekohvikutesse ja -klubidesse
09.01.2018

Registreerumine sel poolaastal toimuvatele eesti keele kursustele algab 10. jaanuari keskpäeval kell 12:00 2018 aadressil https://www.integratsioon.ee/keelekursusele-registreerumine


2018. aastal pakub sihtasutus eesti keele kursusi A1, A2, B1 ja B2 tasemel ning need on osalejatele tasuta. Jaanuaris avatakse ühtekokku 42 kursust Tallinnas, Tartus, Narvas, Sillamäel, Jõhvis ja Kohtla-Järve Ahtme linnaosas ehk 642 õppekohta.

Kui sügishooajal ei avatud Narvas B2 tasemel gruppi, siis eeloleval hooajal on ka see olemas.

Integratsiooni Sihtasutuse juhataja Irene Käosaare sõnul avab sihtasutus eesti keele kursustele registreerimise regulaarselt kaks korda aastas - kui jaanuaris registreeruda ei õnnestu, siis on uus võimalus septembris.

„Kursuste taseme ja asukohad paneme paika vastavalt reaalsele nõudlusele. Pakume näiteks palju algtasemel kursusi, kuna nende järgi on suur nõudlus. Samuti tuletame meelde, et kursuste kõrval on eesti keele õppeks ja praktiseerimiseks ka muid võimalusi, mis on samuti tasuta,“ lausus Käosaar keelekohvikuid ning keele ja kultuuri tundmise klubisid silmas pidades. 

Kursused, mida viivad läbi MTÜ Atlasnet ja Folkuniversitetet Estonia MTÜ, toimuvad ajavahemikul 17.01-20.06.2018.
 

  • A1 tasemel kursusi* on kokku 15, kuhu saab registreeruda 98 inimest Tallinnas ja 112 inimest Narvas.
  • A2 tasemel kursusi avame kokku 10: Tallinnas 3 rühma, Kohtla-Järve Ahtme linnaosas 2 rühma, Jõhvis 2 rühma ning Sillamäel, Pärnus ja Tartus 1 rühm.
  • B1 tasemel kursusi avame 10, neist Tallinnas 4 rühma, Narvas 1 rühm, Kohtla-Järve linnaosas Ahtmes 2 rühma, Jõhvis 2 rühma ning Sillamäel 1 rühm.
  • B2 tasemel kursusi avame 7, neist Tallinnas hakkavad toimuma 3 rühma, Jõhvis 2 rühma ning Narvas ja Kohtla-Järvel 1 rühm.  


*A1 tasemel õpperühma suurus on 14 inimest; A2-B2 tasemel keelerühma suurus on 16 inimest.


Keelekohvikud
Kes vajavad julgustust eesti keeles suhtlemiseks on oodatud keelekohvikutesse arendama kuulamise ja rääkimise oskust ning omandama uut sõnavara. Jaanuaris avatakse keelekohvikute rühmad Tallinnas, Ida-Virumaal, Tapal, Tamsalus ja Pärnus, kuhu registreerumiseks tuleb täita Integratsiooni Sihtasutuse kodulehel olev ankeet (http://www.integratsioon.ee/keelekohviku-ankeet). Keelekohvikus osalemiseks on vajalikud eelteadmised eesti keelest, kuid tasemetunnistuse esitamist ei nõuta.


Eesti keele ja kultuuri tundmise klubid
Jaanuaris avatakse Tallinnas, Narvas ja teistes Ida-Virumaa linnades eesti keele ja kultuuri tundmise klubid https://www.integratsioon.ee/eesti-keele-ja-kultuuri-tundmise-klubid, kuhu oodatakse neid, kes on sooritanud eesti keele riikliku tasemeeksami B2 või C1 tasemel. Liitumiseks võib otse pöörduda klubide tegevust organiseerivate firmade Atlasnet Mittetulundusühing, ImmiSchool - Uusimmigrantide Koolituskeskus, Keelepisik OÜ, OÜ Mitteldorf OÜ ning Change Partners OÜ poole. Kõik nimetatud ettevõtted korraldavad keeleklubide tööd üle kogu Eesti.

Eesti keele kursusi korraldatakse Euroopa Sotsiaalfondi projekti „Eesti ühiskonnas lõimumist toetavateks tegevusteks toetuse andmise tingimused“ ja kultuuriministeeriumi toetusel. Keelekohvikud toimuvad Euroopa Sotsiaalfondist rahastatava projekti „Vähelõimunute iseseisva eesti keele õppe õpihoiakute kujundamine“ raames.Lisainfo:

Jana Tondi
Integratsiooni Sihtasutuse keelelise ja kultuurilise kümbluse valdkonnajuht
Tel 659 9069
E-post: jana.tondi@integratsioon.ee


Mõned juhised kursustele registreerijale


Kuidas registreeruda?

 

1. Valige kõigepealt regioon, kus soovite kursustel osaleda.
2. Seejärel testige oma keeleoskust – test on ühendatud registreerimise vormiga.
3. Pärast taseme selgumist pakutakse teile kursusi, mille seast valige endale sobiv nii keeletaseme kui toimumise asukoha osas.
4. Seejärel kirjutage LADINA TÄHTEDEGA oma ees- ja perekonnanimi, isikukood, e-maili aadress ja telefoninumber.
5. NB! Täita tuleb kõik väljad!
6. Kursused täituvad registreerumise järjekorras – iga grupi põhinimekirjale lisaks on ka kuus kohta varunimekirjas. Varunimekirja registreerunud inimene pääseb õppima 1 kuu jooksul kursuse algusest juhul, kui keegi põhinimekirjast jätab kursusele ilmumata, loobub või katkestab kursuse ehk vabanenud õppekoht põhinimekirjast täidetakse inimesega varunimekirjast. 
7. Seejärel saate veebilehel ja ka oma e-posti aadressile teate, kas registreerumine õnnestus. Automaatvastuses on kirjas kursuse alguskuupäev, koht ja kontaktinfo.


Tähelepanu!

1. Kursus, mille kohad on täis, enam registreerumiseks ei avane.

2. Kui olete varem valitud tasemel kursuse juba läbinud, ei lase süsteem Teil samale tasemele uuesti registreeruda. Kaks korda samal tasemel kursust ei saa üks ja sama inimene läbida.

3. Sihtasutus edastab õppetöö korraldajatele keelekursuste gruppide nimekirjad.

4. Kursuse algamise päeval tuleb osalejal end registreerida registreerimislehel, täita statistiline ankeet ja teha kontrolliks keeleoskuse test.

5. Kui inimese keeleoskus ei võimalda valitud kursusel õppida, siis langeb ta välja. Uus võimalus tasuta keeleõppeks avaneb teil poole aasta pärast.

6. Keelekursuste ajagraafik on valminud sihtasutuse ja kursuse korraldaja koostöös ning õppeperioodi jooksul muudetakse seda vaid erandjuhtudel õpetaja ning kogu grupi kokkuleppel.

7. Keelegrupp alustab tööd siis, kui rühm on komplekteeritud. Grupi maksimaalne suurus on 16 inimest.

8. Registreerimiseks on avatud keelekursused A1-, A2-, B1- ja B2-tasemel.

9. Kõik registreerimiseks avatud keelekursused algavad 2018. aastal.

10. Õppetöö maht on 120 õppetundi ja kursus kestab 5 kuud.

11. Õppetöö toimub 2-3 korda nädalas kestusega 2-3 akadeemilist tundi korraga.

12. Lisaks kursustel õppimisele soovitame teil täiendavalt kasutada muid tasuta keeleõppevõimalusi.