Uudised
Prindi lehekülg
Töökuulutus: otsime oma meeskonda uuringute valdkonnajuhti
20.02.2018

Integratsiooni Sihtasutus on 1998. aastal loodud riigi sihtasutus, mille eesmärk on toetada mitmesuunalist lõimumist Eestis. Töötame selleks, et riigis elavatel teiste rahvaste esindajatel ja eestlastel oleks siin koos hea elada – töötada, õppida, kultuuri edendada. Soovime, et kõigil eestimaalastel oleks võrdsed võimalused olla meie ühiskonna täisväärtuslikud liikmed. Täpsem informatsioon: www.integratsioon.ee

 

Integratsiooni Sihtasutus otsib oma meeskonda

 

UURINGUTE VALDKONNAJUHTi,

 

kes näeb enda jaoks väljakutset lõimumisvaldkonna analüüsi- ja uurimistegevuste läbiviimises ja korraldamises.

 

Ametikohaga seotud ülesanded:

 • valdkondliku arengukava „Lõimuv Eesti 2020“ mõjueesmärkide saavutamiseks vajalike analüüsitegevuste plaanimine ja elluviimise korraldamine;
 • jooksva andmekogumise korraldamine ja analüüsimine vastavalt Integratsiooni Sihtasutuse vajadustele;
 • koostöövõrgustiku loomine ja arendamine mõjusate tulemuste tagamiseks valdkonnas, sh koostöö ülikoolidega huvi suurendamiseks valdkonna uuringute vastu;
 • oma valdkonnas täiendavate rahastamisallikate leidmine valdkondliku arengukava „Lõimuv Eesti 2020“mõjueesmärkide efektiivsemaks saavutamiseks;
 • tegevuste elluviimiseks vajalike materjalide, sh lähteülesannete koostamine;
 • tegevuste mõju hindamine ja sisendi andmine vastavasisulise aruandluse jaoks;
 • rahvusvahelise lõimumisalase konverentsi korraldamine kord aastas.

 

Eeldame Sinult:

 • magistrikraadi või sellele vastavat kvalifikatsioon (soovitavalt sotsioloogias, riigi- ja poliitikateadustes või psühholoogias);
 • teadusprojektide ja analüüsi elluviimise kogemust, soovitavalt lõimumise valdkonnas;
 • analüüsitööks vajalike meetodite tundmist ja kasutamise kogemust;
 • oskust suhelda eesti, vene ja inglise keeles;
 • missioonitunnet teha elu Eestis paremaks.

 

Pakume Sulle:

 • võimalust saavutada oma tegevusega olulist ühiskondlikku mõju;
 • võimalust panustada Eesti kujundamisse riigiks, millest unistanud oled;
 • asjatundlikku ja koostööd väärtustavat kollektiivi.

 

Asukoht:                     kuni 31.12.2018 Tallinn-Narva, alates 01.01.2019 Narva

Tööaeg:                      täistööaeg

Tööle asumise aeg:   esimesel võimalusel

 

Kandideerimiseks palume saata elulookirjeldus, koos koopiaga haridust tõendavast dokumendist ja motivatsioonikiri läbi CV-Online’i, CV Keskuse või otse e-mailile info@integratsioon.ee hiljemalt 19.03.2018.

 

Motivatsioonikirjas palume kirjeldada oma kogemust uuringute läbiviimisel ja senise tööpraktika kõige vastutusrikkamat ning õnnestunumat ülesannet, samuti palume lisada palgasoov.

 

Kontaktisik:

Eda Silberg

administratiivdirektor

Integratsiooni Sihtasutus

Tel: 6599 038

E-post: eda.silberg@integratsioon.ee