Uudised
Prindi lehekülg
Sõlmiti leping õppematerjalide sarja ning nelja käsiraamatu kirjastamiseks
06.11.2007

Eesti Ekspressi Kirjastuse AS on alustanud Tallinna ja Tartu Ülikooli koostatud käsiraamatute ja õpikute kirjastamist, mis on mõeldud vene kutsekoolide eestikeelse õppe toetuseks. Sarja kuuluvad eesti erialakeele õppematerjalid 10 erialale. Käsiraamatute koostamisel osalevad Tiina Kikerpill (TÜ), Elle Sõrmus (TLÜ) ja Kristi Saarso (TLÜ). Juba detsembrikuus ilmub käsiraamat erialakeele õpetamisest kutseõppeasutuses.

2008. aasta kevadel ilmub nii eesti- kui ka venekeelsena käsiraamat eestikeelse õppe korraldamisest kutseõppeasutuses. Kutsekoolide õpetajad on autoriteks eesti erialakeele ainekavade käsiraamatule, mis ilmub samuti tuleva aasta kevadel.

Kirjastatavaid materjale hakkavad kasutama eelkõige vene- ja kakskeelsete kutsekoolide eesti keele kui teise keele õpetajad ja erinevate erialade õpetajad ja õpilased, aga ka laiem haridustemaatikaga seotud üldsus. Kõik projekti raames väljatöötatud õppematerjalid on järgmise aasta kevadest kättesaadavad ka Internetis e-õppematerjalidena.

Projekt “Eestikeelse õppe ja õppevara arendamine muukeelsetes kutsekoolides” viiakse ellu, et rakendada Eestis Euroopa Sotsiaalfondi meedet 1.1.