Uudised
Prindi lehekülg
Kutse esimesele koostöötegevuste kontaktvõrgustiku kohtumisele Narvas
22.05.2018

22. mail kell 17.30 toimub esimene koostöötegevuste kontaktvõrgustiku kohtumine Integratsiooni Sihtasutuse Narva Nõustamiskeskuses aadressil Kerese 3 (2. korrus).
 

Kohtumise eesmärk:

  • tutvuda ja oma tööala tutvustada,
  • koguda tagasisidet koostöötegevuse protsessist (kuidas edaspidi koostööd teha ja üks teisele abiks olla),
  • kavandada koostöötegevuse valdkonna järgmise arenguetappi,
  • jagada oma arvamust koostöö arendamise kohta,
  • ühendada ja kujundada kontaktvõrgustikku.
     

Kohtumisele kutsutakse esindajad riigiasutustest, kohalikest omavalitsustest, erasektori organisatsioonidest (mis tegelevad lõimumisega või toetavad lõimumisprotsesse), kodanikuühiskonna organisatsioonidest, vabatahtlike organisatsioonidest, noorteorganisatsioonidest ja kõik need, kes on huvitatud projekti rakendamisest eesmärgiga suurendada Eesti elanike, sealhulgas vähelõimunud püsielanike osalust ning kaasatust ühistes ettevõtmistes.
 

Anna Farafonova

Koostöötegevuste valdkonnajuht

Anna.Farafonova@integratsioon.ee

Telefon: +372 55563452