Uudised
Prindi lehekülg
Eesti keele majadest
20.06.2018

Eesti keele majad Narvas ja Tallinnas on Integratsiooni Sihtasutuse juurde loodud üksused, mille eesmärk on laiendada eesti keele õppimise ja suhtlemise võimalusi, olla toeks eri tasemega eesti keeles rääkijaile, julgustada neid eesti keelt kasutama ja toetada õppijaid ületama tõrget eesti keeles rääkimise ees. Seeläbi muutub Eesti sidusamaks ja koossuhtlevamaks. Eesti keele majade tegevusi rahastab Kultuuriministeerium.
 

Mis läheb paremaks?

  • Kvaliteet – keeleõppe võimalused mitmekesistuvad (kursused, keelekohvikud, klubid, individuaalõppe toetamine, kirjutamisabi jms) ja tehakse inimesele personaalsemaks.
  • Kvantiteet – keeleõppevõimalused muutuvad kättesaadavamaks ja järjekorrad vähenevad, sest õppekohtade arv suureneb.
    Kui senine Integratsiooni Sihtasutuse keeleõppe eelarve on 1 mln eurot aastas, st 1200 -1300 koolituskohta aastas kuni 2019, siis eesti keele majade eelarve on 2 mln eurot aastas, mis võimaldab keeleõppevõimaluse ligi 2500 inimesele).
  • Partnerite mitmekesistamine – ootame eesti keele majadega ühendust võtma tööandjaid, noorteorganisatsioone jt.
  • Keskkond – eesti keele majas luuakse eesti keeles suhtlemise keskkond, kus inimesed võivad ennast vabalt tunda.
  • Üritused – eesti keele majad on eestvedajad ja head partnerid ühiskonnas toimuvatele algatustele, mis aitavad inimestel Eesti ühiskonnas end paremini tunda.


Keelemajade juhid

Veebruaris 2018 kuulutas Integratsiooni Sihtasutus välja konkursi eesti keele majade juhtide kohale. Narva konkursile laekus 15 ja Tallinnasse 28 taotlust. Intervjuud viidi läbi 5 kandidaadiga Narvas ja 6 kandidaadiga Tallinnas. Konkursi tulemusel asub Narva eesti keele maja juhtima Aljona Kordontšuk ja Tallinna eesti keele maja Olga Selistseva. Eesti keele maja juhid on alustanud tööd ning asuvad täiskohaga tööle augustist 2018.

Eesti keele õpetajad ja eestvedajad

Narva ja Tallinna eesti keele majas tööle asuvate eesti keele õpetajate ja eestvedajate-projektijuhtide värbamisprotsess viidi läbi märtsist juunini. Kokku esitati 109 sooviavaldust 25le kohale. Välja valiti 5 eesti keele õpetajat Narva ja 5 Tallinnasse ning ühtekokku 15 eestvedajat, kelle ülesandeks on piirkondades eesti keele õpet toetavate tegevuste läbiviimine. Kõik 25 väljavalitut alustavad augustis Tartu Ülikooli läbiviidavat täiendõpet ning alustavad tööd alates sügisest.

Koostöö Tartu Ülikooliga

Sihtasutusel on tihe ja sisukas koostöö Tartu Ülikooliga. Koolitused algavad augustis 2018.

Koolitused:

10 eesti keele õpetajat (5 Narva + 5 Tallinn)

15 eestvedajat üle Eesti

25 töötavat eesti keele õpetajat


Asukohad

Läbirääkimised küll veel käivad, kuid tõenäoliselt saab Tallinna eesti keele maja asukohaks Euroopa Liidu maja (Rävala 4) ja Narvas endine Balitijetsi maja (Linda 2).

Kuidas võtta eesti keele majadega ühendust?
Tel: 800 9999
E-post: info@integratsiooniinfo.ee