Uudised
Prindi lehekülg
Uus rektor, uued õpetajad – uued tuuled eesti keele õppe maailmas
17.08.2018

Teisipäeval, 21. augustil käivitub eesti keele majade õpetajate ja eestvedajate ning juba töötavate eesti keele õpetajate täiendõpe Tartus koostöös Tartu Ülikooliga. Kohe esimesel päeval ootab ülikooli uus rektor Toomas Asser koolitatavaid vastuvõtule.

21. augustil algaval koolitusel õpetatakse keeleõppe meetodeid, aga rohkesti tähelepanu pööratakse ka õppijakesksele lähenemisviisile ning mängulistele meetoditele keeleõppes. Integratsiooni Sihtasutus on sihiks võtnud, et eesti keele majadest peavad saama positiivse atmosfääriga kohad, kuhu inimestel on meeldiv tulla. Kõrvuti keelealase nõustamise, keeleõppe ja -praktiseerimisega saavad tulijad nõu ja tuge ka Eesti ühiskonnas kodusemalt tundmisel.

Integratsiooni Sihtasutuse juhataja Irene Käosaare sõnul ei ole keeleõpe grammatikatabeli päheõppimine, vaid pigem võimalus kohtuda põnevate inimestega ja osaleda huvitavates vestlustes. „Just huvi ja uudishimu kaudu omandatakse kiiremini ka keel,“ märkis Käosaar.

Eesti keele majja tööle asuvateks õpetajateks ja eestvedajateks valiti inimesi, kes sobisid oma isiksuseomaduste poolest keelt õpetama ning koostöötegevusi algatama ja läbi viima, varasem õpetaja kogemus ei olnud oluline. Seda eelkõige sellepärast, et Integratsiooni Sihtasutus ei soovinud ära tõmmata eesti keele õpetajaid üldhariduskoolidest, kus neid samuti väga vajatakse.

Tallinnasse ja Narva rajatavates eesti keele majades asuvad õpetajad õpetama eesti keelt A1 ja A2 tasemel ning läbi viima erinevaid eesti keele kasutamist toetavaid tegevusi. Eestvedajate ülesandeks on lõimumist toetavate ühistegevuste korraldamine, koostöövõrgustike loomine, vajadusel ka keelekohvikute läbiviimine ettevõtetes ja kogukonnakeskustes.

Integratsiooni Sihtasutus korraldab jätkuvalt ka keeleõppefirmade kaudu keeleõpet kõigil tasemetel, sestap on sihtasutusele oluline, et ka erinevate firmade korraldatud keelekursused oleksid ajakohased ja õppijakesksed. Äsjane registreerumisvoor näitas, et huvi eesti keele õppe vastu on jätkuvalt suur.

Täiendkoolitus Tartu Ülikooli juures kestab 21.-25. augustini ja jätkub eri aegadel septembrist-detsembrini.