Uudised
Prindi lehekülg
Ida-Virumaa lõimumisprojekte toetatakse 150 000 euroga
17.09.2018

Integratsiooni Sihtasutus kutsub osalema projektikonkursil, mille eesmärk on õhutada eri emakeelt kõnelevaid inimesi Ida Virumaal ühiselt sportima ja kultuuri nautima.

Koos sporti harrastades ja kultuuriüritustest osa saades tekivad kontaktid eri emakeelt kõnelevate inimeste vahel märksa loomulikumalt kui muidu. Sestap ongi osalemine ühises kaasahaaravas tegevuses üheks parimaid eri kultuuritaustaga inimeste lõimumismooduseid.
 

Milliseid projekte on sihtasutus valmis toetama?

 

  • Ida-Virumaal toimuvaid kultuuri- ja spordisündmusi, nt etendusi, festivale, mälumänge, näitusi, kirjandusüritusi, spordivõistlusi,
  • Ida-Virumaad tutvustavaid ja piirkonna eripära välja toovaid tegevusi,
  • eri Eesti piirkondade organisatsioonide kultuurilist koostööd soodustavaid tegevusi, milles üheks osapooleks on Ida-Virumaa organisatsioonid,
  • suhtluskeele arengut soodustavaid ettevõtmisi, nt suhtluse arendamine toidukultuurist osasaamise kaudu, aruteludes ja mälumängudes osalemine, huviklubide korraldamine eesmärgiga tuua kokku eri rahvusest ühe huviala inimesed,
  • eesti keele õpet tutvustavate materjalide väljaandmist ja tõlkimist.

 

Konkursi kogueelarve on 150 000 eurot, ühele projektile taotletav toetus on maksimaalselt 30 000 eurot. Projektikonkurssi rahastab Kultuuriministeerium.


Taotluste esitamise tähtaeg on 11. oktoober kell 16.00.

 

NB! Infopäev taotlejatele on 18.09.2018 kell 11.00 Integratsiooni Sihtasutuse Narva kontoris (Narva Kerese Keskus, Kerese 3, II korrus). Infopäevale palume eelnevalt registreeruda aadressil veronika.stepanova@integratsioon.ee