Uudised
Prindi lehekülg
Otsime nõustajat Tallinna eesti keele majja
19.10.2018

Integratsiooni Sihtasutus on 1998. aastal loodud riigi sihtasutus, mille eesmärk on toetada mitmesuunalist lõimumist Eestis. Töötame selleks, et riigis elavatel teiste rahvaste esindajatel ja eestlastel oleks siin koos hea elada – töötada, õppida, kultuuri edendada. Soovime, et kõigil eestimaalastel oleks võrdsed võimalused olla meie ühiskonna täisväärtuslik liige.
Lisateave: www.integratsioon.ee

 

Integratsiooni Sihtasutus otsib oma vastloodud Tallinna eesti keele maja meeskonda

 

NÕUSTAJAT,

 

kelle peamiseks ülesandeks on elanike nõustamine ühiskonnas kohanemise ja lõimumise teemadel ning nõustamisalaste teavitusürituste korraldamine.

 

Oled sobiv kandidaat, kui oled

 • kogenud nõustaja,
 • veenev arutelupartner,
 • särasilmne motiveerija,
 • ettevõtlik abistaja.

 

Sinu töö seisneb selles, et

 • jagad teavet ning nõustad sihtasutusse pöörduvaid elanikke (sh eesti keelest erineva emakeelega püsielanikud ja uussisserändajad) Eestis kohanemise ja lõimumise teemadel,
 • nõustad tööandjaid eesti keele õppe korraldamisel,
 • valmistad ette ja viid ellu elanike ning tööandjate nõustamisele suunatud tegevusi (sh ürituste korraldamine),
 • menetled Eestisse tagasipöördujate toetustaotlusi,
 • koondad nõustamiskogemuse põhjal saadud infot ning teed selle põhjal ettepankuid eesti keele majade tegevuste arendamiseks.

 

Eeldame Sinult

 • täiskasvanute nõustamise ja juhendamise kogemust,
 • reaalses või virtuaalses meeskonnas töötamise kogemust,
 • teadmisi lõimumisvaldkonna erinevatel teemadel,
 • oskust suhelda eesti, vene ja inglise keeles (sh eesti ja inglise keele oskus kõrgtasemel),
 • tahet osaleda uue organisatsiooni ülesehitamisel ja panustada selle arengusse.

 

Kasuks tuleb

 • avalikkuse ees esinemise kogemus,
 • nõustamissüsteemide arendamise kogemus,
 • coaching tehnoloogiate praktiseerimise kogemus.

 

Pakume Sulle

 • võimalust saavutada oma tegevusega olulist ühiskondlikku mõju,
 • asjatundlikku koostööd teiste valdkonna spetsialistidega,
 • täienduskoolitusi,
 • põnevat võrgustikutööd.

 

Asukoht:                     Tallinn

Töömaht:                    täistööajaga

Töö alustamise aeg:    1. jaanuar 2019

 

Kandideerimiseks palume saata elulookirjeldus ja motivatsioonikiri koos koopiaga haridust tõendavast dokumendist läbi CV-Online’i, CV-Keskuse või otse e-mailile kandideeri@integratsioon.ee hiljemalt 12. november 2018 märksõnaga „Tallinna nõustaja“.

 

Motivatsioonikirjas palume kirjeldada oma nõustamisalast töökogemust ja senise tööpraktika kõige vastutusrikkamat ning õnnestunumat ülesannet, samuti palume lisada palgasoov.

 

Kontaktisik:

 

Kätlin Kõverik

Integratsiooni Sihtasutus

vanemnõustaja

Katlin.koverik@integratsioon.ee

6599 032