Uudised
Prindi lehekülg
Otsime kommunikatsioonijuhti, töö asukoht on Narva
23.10.2018

 

Integratsiooni Sihtasutus on 1998. aastal loodud riigi sihtasutus, mille eesmärk on toetada mitmesuunalist lõimumist Eestis. Töötame selleks, et riigis elavatel teiste rahvaste esindajatel ja eestlastel oleks siin koos hea elada – töötada, õppida, kultuuri edendada. Soovime, et kõigil eestimaalastel oleks võrdsed võimalused olla meie ühiskonna täisväärtuslik liige. Täpsem informatsioon: www.integratsioon.ee

 

Integratsiooni Sihtasutus otsib oma meeskonda KOMMUNIKATSIOONIJUHTi,
kes vastutab järgmiste tööülesannete eest:

 • välis- ja sisekommunikatsioonialaste tegevuste arendamine ning elluviimine, sh kommunikatsioonistrateegia ja -plaani väljatöötamine ning rakendamine;
 • meediasuhtluse planeerimine ja korraldamine;
 • digitaalse kommunikatsiooni korraldamine ja haldamine (sh digitaalse uudiskirja koostamine, sihtasutuse veebilehe ja sotsiaalmeediakanalite haldamine);
 • meediamonitooringu tellimine ja meediakajastuste analüüsimine;
 • teavitusürituste, -tegevuste ja -kampaaniate korraldamise toetamine;
 • kolleegide ja parterite meediaalane nõustamine ja toetamine;
 • trükiste ja teabematerjalide koostamise organiseerimine.

 

Eeldame Sinult

 • kõrgharidust (soovitavalt kommunikatsiooni, ajakirjanduse või avalike suhete alal);
 • eelnevat töökogemust kommunikatsiooniprojektide läbiviimisel või avalike suhete ja sisekommunikatsiooni valdkonnas vähemalt 3 aastat;
 • projektide ja ürituste juhtimise ning meeskonnas töötamise kogemust;
 • väga head suulist ja kirjalikku eneseväljendusoskust eesti keeles;
 • vene ja inglise keelte oskust;
 • tahtmist panustada Integratsiooni Sihtasutuse uue kuvandi loomisesse seoses asutuse kolimisega Narva ja eesti keele majade avamisega Narvas ja Tallinnas.

 

Pakume Sulle

 • võimalust aidata kaasa lõimumist toetavate väärtushinnangute kujundamisele;
 • põnevat tööd väga mitmekesises ja tegevusterohkes valdkonnas;
 • asjatundlikku ja koostööd väärtustavat kollektiivi.

 

 

Asukoht:                     Narva

Tööaeg:                       täistööaeg

Tööle asumise aeg:     esimesel võimalusel

 

Kandideerimiseks palume saata elulookirjeldus ja motivatsioonikiri koos palgasooviga läbi CV-Online’i, CV-Keskuse või otse e-mailile kandideeri@integratsioon.ee hiljemalt 20.11.2018.

 

Motivatsioonikirjas palume kirjeldada oma senise kommunikatsioonialase töökogemuse kõige vastutusrikkamat ning õnnestunumat ülesannet.

 

Kontaktisik:
 

Eda Silberg

administratiivdirektor

eda.silberg@integratsioon.ee

6599 038