Uudised
Prindi lehekülg
Põhiseaduse ja kodakondsuse seaduse tasuta kursuseid korraldatakse koolides ja ettevõtetes
07.02.2007

Integratsiooni Sihtasutuse käivitatud tasuta põhiseaduse ja kodakondsuse seaduse eksami ettevalmistuskursuseid on võimalik korraldada ka koolides, ettevõtetes ja muudes organisatsioonides. Kursuse läbinutele viib Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus samades ruumides läbi vastava eksami.

Praeguseks on koolitused toimunud 17 koolis ja ühes ettevõttes.

Õppegrupi kokkupanekuks ja koolituse korraldamiseks palutakse organisatsioonidel võtta ühendust koolituse läbiviija Kesk-Eesti Arenduskeskusega (KEA) tasuta infonumbril 8009999. Koolitusi viivad läbi selleks spetsiaalselt atesteeritud koolitajad.

Endiselt toimuvad koolitused ka KEA õppekeskustes Tallinnas, Tartus, Jõhvis ja Narvas. Registreeruda neile saab samuti tasuta infonumbril 800 9999.

Põhiseaduse ja kodakondsuse seaduse tundmise eksami sooritamine on Eesti kodakondsuse taotlemisel üheks eeltingimuseks. Lisaks peab taotleja sooritama eesti keele tasemeeksami vähemalt algtasemele.

Tänaseks on koolituse läbinud ligi 1800 inimest. Koolitusel osalemise soovi on avaldanud üle 3600 inimese. Valdav enamus koolituse läbinutest sooritab ka eksami positiivselt.

Koolitused käivitati 2006. aasta augustis. Kursustele registreerimine lõpeb 2007. aasta augustis.

Projekti „Määratlemata kodakondsusega isikute integratsiooni toetamine Eestis“ eesmärk on suurendada Eesti kodanike arvu määratlemata kodakondsusega isikute hulgas, kasvatades nende teadlikkust Eesti kodakondsuse saamise tingimustest ja pakkudes praktilist abi põhiseaduse ja kodakondsuse seaduse tundmise eksamiks valmistumisel. Üle kogu riigi esmakordselt toimuvad kursused on osalejate jaoks tasuta.

Projekti tellija on Riigikantselei, projekti koordineerib Mitte-eestlaste Integratsiooni Sihtasutus.