Uudised
Prindi lehekülg
Eesti Keele kui Teise Keele Õpetajate Liit tähistab 5. aastapäeva konverentsiga
02.11.2006
    3. novembril toimub Eesti keele kui Teise Keele Õpetajate Liidu 5. aastapäeva konverents „Eesti keele õpetaja roll muutuste keerises“. Konverentsi kava leiate kodulehel http://www.eestikeelteisekeelena.ee/

Kogunevad eesti keele õpetajad, kes õpetavad venekeelsetes koolides. Just nemad on tihti eesti kultuuri kandjad ja kooli sidemehed Eesti ühiskonnaga suhtlemisel. Keeleõpetaja kaudu tekib venekeelsel lapsel hoiak eestlaste suhtes. Suuresti nende teha on see, kas noored koolilõpetajad saavad hakkama eestikeelses keskkonnas - kõrgkoolides või tööelus. Neil õpetajail on oluline roll, et aidata kolleegidel ja õpilastel valmistuda 2007.aastal algavaks osaliselt eestikeelseks aineõppeks gümnaasiumiastmes.

Konverentsi sisuks on teemad, mis on seotud eesti keele õpetaja ja eesti keele õpetamisega nii Euroopas kui Eestimaal. Arutatakse eesti keele õpetaja professionaalse arenguga seonduvat ning tutvustatakse uue põlvkonna õppematerjale.

Konverentsi avaettekandega esineb Tallinna Ülikooli eesti keele õppetooli dotsent Mart Rannut - teemal „ Muukeelsete õpilaste kodukeel kui eesti keele omandamist toetav faktor“. Käesoleval hetkel Tartu Ülikoolis jaapani keelt õpetav Eri Miyano räägib oma eesti keele õppimise kogemusest.

Mittetulundusühing Eesti keele kui Teise keele Õpetajate Liit sündis 2001. aastal. Tänaseks on Liidu liikmeskond kasvanud 148ni.  EKTKÕLi viie tegevusaasta jooksul on jõutud palju ära teha - eelkõige on õpetajatel võimalik osaleda täienduskoolitustel. Lisaks sellele toimuvad eraldi suvekoolid ning koolitused lasteaedade eesti keele kui teise keele õpetajatele.
5. aastapäeva konverentsil soovitakse tänada kõiki Eesti Keele kui Teise Keele Õpetajate Liidu toetajaid ja koostööpartnereid. Konverentsi korraldamist toetab Integratsiooni Sihtasutus.

Konverentsile oodatakse koos liidu liikmete ja külalistega ligi 100 osavõtjat. Konverents toimub algusega kell 10.00 Tallinna Pae Gümnaasiumis.