Uudised
Prindi lehekülg
Riikliku integratsiooniprogrammi arutelu
02.10.2006
Kodulehe http://www.rahvastikuminister.ee/cms/doc/RIP_dokument_eesmargid.doc kaudu on võimalik tutvuda Riikliku integratsiooniprogrammi uue etapi (2008 – 2013) töödokumendiga ning avaldada oma arvamust.

Antud töödokumendis kirjeldatakse uue integratsiooniprogrammi vajadust, integratsiooniprotsessi olemust praeguses ühiskondlikus olukorras ja eesmärke.
Edasises töös kavandatakse eesmärkidest lähtuvad meetmed ja tegevused.

Uue programmi terviktekst valmib 2007. aasta algul.