Uudised
Prindi lehekülg
Põhiseaduse ja kodakondsuse seaduse koolituse läbinud tegid ära esimesed eksamid
29.09.2006

178st määratlemata kodakondsusega isikust, kes läbisid Integratsiooni Sihtasutuse korraldatud tasuta põhiseaduse ja kodakondsuse seaduse koolituse ja tulid vastavale eksamile, sooritas enamik ehk 157 inimest eksami positiivselt.

Põhiseaduse ja kodakondsuse seaduse tundmise eksami sooritamine on üheks tingimuseks Eesti kodakondsuse taotlemiseks. Lisaks peab taotleja sooritama eesti keele tasemeeksami vähemalt algtasemele.
"Eksami sooritajate kõrge läbivusprotsent vastab täiesti meie ootustele ning varasemale praktikale" ütles Riikliku Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskuse eksamikorralduse osakonna juhataja Andres Ääremaa. "Viimase koolituse läbinutele korraldatud eksamil oli positiivselt sooritajate protsent lausa 98. See näitab, et inimesed on kursuste käigus eksamiks hästi ette valmistunud ning nende motivatsioon eksamit sooritada on kõrge," lisas Ääremaa.

Põhiseaduse ja kodakondsuse seaduse tundmise eksam toimub kirjaliku testi vormis ning kestab 60 minutit. Eksamitestis on 20 eestikeelset küsimust: 10 avatud ning 10 valikvastustega. Eksam loetakse sooritatuks, kui eksamineeritav on õigesti vastanud vähemalt 15 küsimusele. Eksamil on võimalik kasutada põhiseaduse ja kodakondsuse seaduse eestikeelset teksti ning eksamiruumis olevat sõnaraamatut. Eksam on tasuta.

Eksamiks ettevalmistava tasuta põhiseaduse ja kodakondsuse seaduse tundmise koolituse on praeguseks läbinud 418 inimest. Koolitusel osalemise soovi on avaldanud 2162 inimest. Järgmise aasta sügiseni saab koolituse läbida kokku 10 000 määratlemata kodakondsusega inimest. Koolitusele on võimalik registreeruda 2007. aasta augustini.

Kursustele registreerujad saavad valida kahe koolitusprogrammi vahel. Lühike koolitusprogramm on suunatud otseselt eksamiks ettevalmistujale ning kestab viis tundi. Pikk kursus annab lisaks eksamiks ettevalmistamisele võimaluse saada põhjalikumaid teadmisi Eesti ajaloost ja riigikorraldusest ning kestab 25 tundi. Kursustele registreerujatele leitakse ka õppimiseks sobivaim aeg.

Kursustele registreerumiseks ja täiendava info saamiseks on avatud üleriigiline tasuta infotelefon 800 9999 ja e-posti aadress kodanik.kursused@kea.ee.

Projekti raames on avatud veebileht www.meis.ee/kodanik, kust saab informatsiooni kursustest, kodakondsuseksamist ja kodakondsuse taotlemisest. Veebilehe kaudu saab ka kursustele registreeruda.

Eesti kodakondsuse taotlemiseks tuleb sooritada Eesti Vabariigi põhiseaduse ja kodakondsuse seaduse tundmise eksam ning eesti keele eksam vähemalt algtasemele. Informatsiooni Eesti kodakondsuse taotlemisest saab Kodakondsus- ja Migratsiooniameti kodulehelt www.mig.ee.

Selle aasta augustis alanud koolitused korraldab Integratsiooni Sihtasutus projekti "Määratlemata kodakondsusega isikute integratsiooni toetamine Eestis" raames. Projekti eesmärk on suurendada Eesti kodanike arvu määratlemata kodakondsusega isikute hulgas, kasvatades nende teadlikkust Eesti kodakondsuse saamise tingimustest ning pakkudes abi Eesti Vabariigi põhiseaduse ja kodakondsuse seaduse tundmise eksamiks valmistumisel.

Projekti tellija on Riigikantselei, projekti koordineerib Mitte-eestlaste Integratsiooni Sihtasutus. Projekti rahastatakse EL Üleminekutoetuse ja Eesti riigi eelarvest.