Uudised
Prindi lehekülg
Integratsiooni Sihtasutus käivitab uue projekti muukeelsetele noortele
05.09.2006
 Septembris käivitub projekt, mille raames korraldatakse 200 muukeelsele noorele eesti keele ning erialane- ja/või täiendõpe.

Projekt tegeleb mitmekordse riskiga töötute toomisele tööturule. Need on inimesed vanuses 15 – 35 aastat, kellel töökoha leidmist raskendavad mitu tegurit – vähene riigikeele oskus, kogemuste puudus ja piirkondlik isoleeritus. Mitmekülgne koolitus töötutele algab oktoobrikuus. Kõik 200 noort läbivad tööotsingukoolituse, kutsenõustamise ning eesti keele kursused. Arvestades kohalikku tööjõuvajadust, suunatakse 30 töötut noort ka erialakoolitusele ning 80 inimest saavad läbida tööpraktika.

Projekti koostööpartnerid on Tööturuamet ning selle Harjumaa ja Ida-Virumaa piirkondlikud osakonnad. Samuti on projekti osalised Kohtla-Järve Linnavalitsus, Narva Linnavalitsus, Harju Maavalitsus ning Harjumaa linnavalitsused. Projekti maksumuseks on ligi 7,3 miljonit krooni ning selle tegevus kestab kuni 30. juunini 2008. aastal. Projekti kaasfinantseerivad Euroopa Sotsiaalfond ja siseministeerium.