Uudised
Prindi lehekülg
Ida-Viru ja Tallinna politseinikud õpivad Läänemaal eesti keelt
22.08.2006
Integratsiooni Sihtasutuse projekti „Eesti-sisesed tööjõulähetused keelepraktika eesmärgil" raames viibivad augustis Pärnus ja Haapsalus eesti keele praktikal üks Ida-Virumaa ja kaks Tallinna politseitöötajat.

Praktika kestab 30 päeva ja selle aja jooksul saavad politseinikud parandada oma eesti keele kuulamis- ja rääkimisoskust ning valmistuda riiklikuks eesti keele tasemeeksamiks. Lähetusele eelnes 120-tunnine eesti keele kursus. Lisaks korraldas Integratsiooni Sihtasutus koolitused, kus selgitati lähetatavatele, milliseid võimalusi keele praktiseerimiseks lähetus keelekeskkonda pakub.

Muukeelsed politseitöötajad teevad Lääne-Eestis lähetuses olles erialast tööd ning tutvuvad piirkonna vaatamisväärsustega. Lähetatavaid juhendavad vastuvõtvates organisatsioonides tugiisikud – eesti kolleegid, kes aitavad kohaneda teistsuguses kultuurikeskkonnas.

Tööjõulähetustes Lääne- ja Lõuna-Eestis osaleb juunist 2006 novembrini 2007 kokku 40 muukeelset politseiteenistujat Tallinnast ja Ida-Virumaalt. Lisaks viibivad Ida Politseiprefektuuris lähetuses kokku 30 eestikeelset politseiteenistujat teistest prefektuuridest, et elavdada eesti keele kasutamist muukeelses piirkonnas ja tihendada tööalaseid kontakte. Projekti raames käivad keelepraktikal ka 105 muukeelset päästetöötajat Ida-Virumaalt.

Tööjõulähetusi korraldab AS Kesk-Eesti Arenduskeskus, kes võitis käesoleva aasta alguses korraldatud konkursi. Projekti kõiki tegevusi rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondist (meede 1.1) ja Eesti riigieelarvest.