Uudised
Prindi lehekülg
Ettevalmistus pagulaste vastuvõtuks Eesti kooli
07.08.2006
 Integratsiooni Sihtasutuse projekt on mõeldud kohaliku omavalitsuse haridusametnikele, alusharidusasutuste ja üldhariduskoolide direktoritele ja õppejuhtidele. Eesmärk on tõsta nende kompetentsi ning suurendada valmisolekut pagulaste ja rahvusvahelise kaitse saajate ning uusimmigrantide laste kaasamiseks Eesti haridussüsteemi. Projekti käigus uuritakse sisserändajatele pakutavaid võimalusi omavalitsustes. Seejärel töötatakse välja ja viiakse läbi koolitusprogramm. Koolituse jaoks ja selle käigus sündivad materjalid koondatakse ja antakse välja käsiraamatuna kohaliku omavalitsuse töötajate jaoks.

Projekt kestab kuni 31. detsembrini 2007. Projekti kogueelarve on ~ 2 mln kr, mis sisaldab ka Eesti-poolset kaasfinantseeringut. Projekti kaasrahastavad Euroopa Pagulasfond ja EV Haridus- ja Teadusministeerium.