Uudised
Prindi lehekülg
Algasid üleriigilised kodakondsuseksami ettevalmistuskursused
07.08.2006

31. juulil algasid  Integratsiooni Sihtasutuse korraldatud kodakondsuseksami ettevalmistuskursused määratlemata kodakondsusega isikutele. Tasuta kursustel alustab õpinguid üle 700 inimese. Koolitusele saab registreeruda kuni 2007. aasta augustini.

Augusti jooksul läbivad koolituskursuse 29 õppegruppi üle Eesti, neist 19 Tallinnas, 4 Jõhvis, 4 Narvas ja 2 Tartus. Vastavalt kursustele registreerumisele komplekteeritakse jooksvalt järgnevad õppegrupid, koolitused kestavad järgmise aasta sügiseni.

Kursused valmistavad inimesi ette kodakondsuse seaduse ja põhiseaduse tundmise eksamiks ning annavad teadmisi Eesti riiklikust korraldusest ja ajaloosündmustest.

„Siiani oleme pakkunud inimestele erinevaid võimalusi eesti keele õppimiseks. Nüüd pakub riik esmakordselt koolitust kodakondsuse seaduse ja põhiseaduse mõistmiseks, mis on lisaks keeleoskusele üks tingimustest kodakondsuse taotlemisel,” ütles kursuste projekti juht, Integratsiooni Sihtasutuse EL Üleminekutoetuse tugiüksuse juht Ülle Kraft. „Vaatamata suvepuhkustele on inimeste huvi kursuste vastu olnud suur ning registreerujaid lisandub iga päev,” lisas Kraft.

Kokku on praeguseks kursuste läbimise soovi avaldanud ligi 1700 inimest. Koolituse saab järgmise aasta sügiseni läbida 10 000 määratlemata kodakondsusega inimest.

Kursustele registreerujad saavad valida kahe koolitusprogrammi vahel. Lühike koolitusprogramm on suunatud otseselt eksamiks ettevalmistujale ning kestab viis tundi. Pikk kursus annab lisaks eksamiks ettevalmistamisele võimaluse saada põhjalikumaid teadmisi Eesti ajaloost ja riigikorraldusest ning kestab 25 tundi. Kursustele registreerujatele leitakse ka õppimiseks sobivaim aeg.

Koolituste läbiviijaks on valitud Kesk-Eesti Arenduskeskus (KEA). Õppetegevust juhendavad 80 atesteeritud koolitajat. Koolituste kavad ja õppematerjalid valmistas ette Jaan Tõnissoni Instituut.

Kursustele registreerumiseks ja täiendava info saamiseks on avatud üleriigiline tasuta infotelefon 800 9999 ja e-posti aadress kodanik.kursused@kea.ee.

Projekti raames on avatud veebileht www.meis.ee/kodanik, kust saab informatsiooni kursustest, kodakondsuseksamist ja kodakondsuse taotlemisest. Veebilehe kaudu saab ka kursustele registreeruda.

Individuaalset nõustamist on kursustest huvitatutel võimalik saada KEA konsultatsioonipunktides Tallinnas (Kuhlbarsi 1), Tartus (Küüni 7), Jõhvis (Pargi 40) ja Narvas (Vaksali 19) teisipäeviti kell 12.00-14.00 ja neljapäeviti kell 16.00-18.00.

Eesti kodakondsuse taotlemiseks tuleb sooritada Eesti Vabariigi põhiseaduse ja kodakondsuse seaduse tundmise eksam ehk kodakondsuseksam ning eesti keele eksam vähemalt algtasemele. Informatsiooni Eesti kodakondsuse taotlemisest saab Kodakondsus- ja Migratsiooniameti kodulehelt www.mig.ee.

Koolitused korraldab Integratsiooni Sihtasutus projekti „Määratlemata kodakondsusega isikute integratsiooni toetamine Eestis“ raames. Projekti eesmärk on suurendada Eesti kodanike arvu määratlemata kodakondsusega isikute hulgas, kasvatades nende teadlikkust Eesti kodakondsuse saamise tingimustest ning pakkudes abi Eesti Vabariigi põhiseaduse ja kodakondsuse seaduse tundmise eksamiks valmistumisel.

Projekti ettevalmistused algasid 2005. aasta jaanuaris, projekt lõpeb 2007. aastal. Selle tellija on Riigikantselei, projekti koordineerib Mitte-eestlaste Integratsiooni Sihtasutus. Projekti rahastatakse EL Üleminekutoetuse ja Eesti riigi eelarvest.