Uudised
Prindi lehekülg
Ilmus uus Kodaniku käsiraamatu trükk
25.04.2006
Järgnevate nädalate jooksul jõuavad kasutajateni 5200 “Kodaniku Käsiraamatut", mille täiendatud trükki toetas siseministeerium.
Raamatud saadetakse ministeeriumitele, kohalikele omavalitsustele, kodanikeühendustele , raamatukogudele, kutsekoolidele, maakondlikele arenduskeskustele. Käsiraamatud saavad ka kõik riigikogu liikmed; samuti koolitajad, kes viivad läbi kursusi Eesti kodakondsuse taotlejatele.

Seekordses väljaandes on uudseks osaks materjal, mis tutvustab Eesti kodanikeühiskonna arengu kontseptsiooni elluviimist. Samuti räägitakse tervisekaitse küsimustest – kuidas hoiduda tuberkuloosist ja HIVist/AIDSist.

Käsiraamatust leiab lihtsas keeles selgitusi ja teadmisi sellest, kuidas riiklik ja kohalikud omavalitsused toimivad ning mida on tavakodanikul kasulik sellest teada. Näiteks saab ülevaate, kuidas on korraldatud politsei töö, kuidas taotleda mitmesuguseid toetusi ning millised on valitsuse ja kodaniku otsesuhtlemise kanalid. Samuti on põhjalikult käsitletud ravikindlustuse korraldus, kohaliku omavalitsuse ülesanded, üksikisiku maksud ja tarbija õigused-kohustused.

Käsiraamatu koostamisel ja trükisena väljaandmisel peeti eelkõige silmas ligi 50% Eesti täiskasvanud elanikkonnast, kes igapäevaselt internetti ei kasuta ja seetõttu seal levivast infovoost kõrvale jäävad. Trükisest saab nõu, milline asutus millega tegeleb ja kelle poole mingis küsimuses pöörduda.

Aasta tagasi ilmunud esimene tiraaz (8000 eesti- ja 4000 venekeelset raamatut) jagati ametiühingute keskliidu kaudu tööstuses töötavatele inimestele, mõni eksemplar saadeti igasse kooli, igasse raamatukokku ja igasse kohalikku omavalitsusse. Osa raamatutest said Tallinna Puuetega Inimeste Koja liikmed. Kuna käsiraamat osutus väga nõutuks, otsustas Integratsiooni Sihtasutus korraldada lisatiraazi väljaandmise kindlale sihtrühmale - gümnaasiumilõpetajatele. Nii jõudis raamat veel ligi 12 000 peresse.
Koos käesoleva trükiga on praeguseks raamatu kogutiraaz eesti ja vene keeles ligi 30 000 eksemplari.

Käsiraamatu koostamist finantseeris Ameerika Ühendriikide suursaatkond. Raamatu andis välja Mitte-eestlaste Integratsiooni Sihtasutus.