Uudised
Prindi lehekülg
Kodanikukasvatuse uuringu tulemuste tutvustamine
13.04.2006
17. aprillil esitlevad Tallinna Ülikooli eksperdid haridusuuringu tulemusi. Üle 6000 õpilase küsitlemisega püüti hinnata arengut, mis on toimunud Eesti hariduses õppekava reformi tulemusel, eelkõige ühiskonnaõpetuse alal. Selleks kõrvutati 1999. ja 2005. aasta tulemusi ning 2005. aastal erinevate vanuseastmete õpilaste tulemusi.
Tulemusi kommenteerivad uuringus läbiviijad Raivo Vetik ja Sulev Valdmaa ning Avatud Eesti Fondi juhataja Mall Hellam. Esitlus toimub 17. aprillil Rahvusraamatukogu kuppelsaalis algusega kell 11.