Uudised
Prindi lehekülg
Koolidele ulatatakse abikäsi
03.04.2006

Kuu aja jooksul on koolidel ja omavalitsustel võimalik taotleda Integratsiooni Sihtasutuselt toetust, et rakendada vene õppekeelega koolis ainete õpetamist eesti keeles või aidata kaasa muukeelse õpilase kohanemisele eesti õppekeelega koolis.

Konkursil "Muukeelne õpilane" oodatakse kandideerima üldhariduskoolide, munitsipaal- ja erakoolide ja kohalike omavalitsuste projekte. Algatused peaksid toetama vene emakeelega õpilast eesti koolis, sealhulgas parandama õpilaste eesti keele oskust ning hõlbustama aine-ja erialaõpetust eesti keeles. Samuti on konkursi eesmärk toetada vene õppekeelega koolis ainete õpetamist eesti keeles. Haridus- ja Teadusministeeriumi kava kohaselt hakkab alates 2007. aastast vene kooli gümnaasiumiastmes osa õpet toimuma eesti keeles. Eestikeelset õpet rakendatakse järk-järgult mõnedes ainetes nagu eesti kirjandus, ühiskonnaõpetus, muusika- ja kunstiajalugu, geograafia, eesti ajalugu.

Projektikonkursi „ Muukeelne õpilane“ taotluste esitamise tähtaeg on 2. mail 2006. Ühele projektile eraldatakse toetust kuni 100 000 krooni.

Samateemalist konkurssi korraldab Integratsiooni Sihtasutuse Haridusprogrammide Keskus juba kolmandat aastat järjest. Senini on toetust saanud 27 Eestimaa kooli ühtekokku 1, 7 miljoni krooni ulatuses. Praeguse konkursi fond on ligilähedaselt sama mahuga.