Uudised
Prindi lehekülg
Keelekümbluskoolide ja -lasteaedade juhid seavad tulevikuplaane
03.04.2006

3.-4.aprillil toimub Jänedal keelekümblusprogrammiga liitunud haridusasutuste juhtide tööpada. Kogunevad 32 kooli ja 18 lasteaia juhid, kes on oma kooli õpilastele või lasteaia lastele üheks õppimisvõimaluseks valinud keelekümbluse. Kohal viibivad ka Keelekümbluse Lastevanemate Liidu esindajad.

Tööpaja eesmärk on võtta kokku programmi senisaavutatu ning seada sihid ja prioritee-did tulevikule. Tööpaja teisel päeval osalevad aruteludes ka Haridus- ja Teadusministeeriumi esindajad.
Keelekümblusprogramm on lõpetamas oma kuuendat õppeaastat. Sel õppeaastal “kümbleb” Eesti vene õppekeelega lasteaedades ja koolides üle 2550 lapse. Programmi jooksul on selgunud, et lapsed omandavad edukalt riiklikus õppekavas määratletud teadmised ja oskused, valdavad oma emakeelt võrdselt venekeelses programmis õppivate eakaaslastega ning oskavad eesti keelt väga heal tasemel. Tõestust on leidnud ka fakt, et programm ei ole muutunud elitaarseks ning lapsed, kes saavad hakkama tavaprogrammides saavutavad head tulemused ka keelekümblus-klassides.

Keelekümblusprogramm toimib Haridus- ja Teadusministeeriumi rahastamisel ning tegevuse aluseks on leping Mitte-eestlaste Integratsiooni Sihtasutusega. Programmi on selle kuue tegevusaasta vältel rahastanud nii Kanada Rahvusvahelise Arengu Agentuur, Toronto Koolivalitsus, Soome Kooliamet kui ka EL Phare programm. Programmi on toetanud ka Hollandi ning Ameerika Saatkonnad Eestis.