Uudised
Prindi lehekülg
Lõppes projektikonkurss „Rahvuskultuuriseltside pühapäevakoolid“
24.10.2005
2005. aastal toimus projektikonkurss „ Rahvuskultuuriseltside pühapäevakoolid“ kolmandat korda. Projektikonkursil osales ühtekokku 13 projekti. Neid hindas sihtasutuse poolt moodustatud hindamiskomisjon. Ühtekokku eraldati toetust kaheksale projektile 375 579 krooni ulatuses. Konkursile said kandideerida need rahvuskultuuriseltside pühapäevakoolid, kellel oli Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt väljastatud koolitusluba. Konkursi toimumine saigi mitmele koolile ajendiks, et oma tegevus ametlikult registreerida.

Rahvuskultuuriseltside pühapäevakoolides õpetatakse rahvusvähemustest lastele emakeelt ja kultuurilugu.
Õpilastele korraldatakse ekskursioone ning perepäevi; tutvutakse esivanemate kultuuritraditsioonidega ja kommetega, organiseeritakse temaatilisi lasteõhtuid, kus lauldakse omi rahvalaule ja tantsitakse rahvatantse ning maitstakse rahvustoite.

Kultuurhariduslik Selts Vene pühapäevakool õpetab gümnaasiumi-vanuses vene lastele retoorikat, vene õigeusu ja kiriku ajalugu, vene kultuuri traditsioone, vene kultuuri ajalugu. Samuti tutvutakse vene kultuurimälestistega Eestis – näiteks Barclay de Tolly muuseumiga Jõgevestes Valgamaal. Vene Kultuuriseltside Assotsiatsioon RUTHENIA planeerib 2005. a sügisel oma häälekandja eriväljaannet „Russkaja Voskresnaja Škola“.
Ukraina kaasmaalaskonna Sillamäe Vodograi pühapäevakool korraldab Kiievi Dragamnovii nim pedagoogikaülikooli õpetaja diplomipraktika oma pühapäevakoolis. Parimaid ukraina pühapäevakooli õpilasi motiveeritakse võimalusega sõita kodumaale suvelaagrisse.
Ida-Virumaa Juudi Kogukonna pühapäevakool korraldab lisaks heebrea keele tundidele oma õpilastele Tallinna sünagoogi ja holokaustiga seotud paikade külastamise Ida-Virumaal ja Harjumaal.
Usbekid ja kultuurikeskuse Atatürk pühapäevakool „ Bilim“ keskenduvad oma õppetegevuses rahvusliku kultuuri ajaloole. Näiteks tutvustatakse selliseid vanu idamaa linnu nagu Hiiva, Buhaara, Samarkand ning turgi keeli.