Uudised
Prindi lehekülg
Konkurss juhatuse esimehe töökohale
11.10.2005
Kandideerimise eelduseks on kõrghariduse omamine ja varasem juhtimiskogemus, sh rahvusvaheline koostöö ja projektide läbiviimine. Oluline on varasem kogemus ühiskonna integratsiooniga seotud valdkondades, tõhus suhtlemisoskus ning väga hea eesti, vene ja inglise keele suuline ja kirjalik oskus. Edukas kandidaat on tulemustele orienteeritud, initsiatiivikas ja võimeline tagama riigi ees seisvate oluliste integratsioonialaste eesmärkide järjepideva elluviimise.
Juhatuse esimees korraldab sihtasutuse igapäevast tööd, koordineerib koostööd integratsiooniga seotud asutuste, organisatsioonide ja riigiorganitega nii Eestis kui välismaal ning vastutab sihtasutuse eelarveliste rahade tõhusa kasutamise ja täiendavate rahaliste vahendite hankimise eest.
Sihtasutus pakub omalt poolt võimalust osaleda Eesti integratsiooniprotsessi arendamises, mitmekesist suhtlusvõrgustikku nii Eestis kui ka välismaal ning eneseteostusele orienteeritud töökeskkonda.
 
 
Elulookirjelduse ja oma visiooni „Eesti ühiskonna integratsiooni väljakutsetest ja võimalustest lähiaastatel“ (kuni 2 lk) palume saata märgusõnaga „juhatuse esimees“ hiljemalt 28.10.2005 e-posti aadressile karin.ratsep@meis.ee .
Lisainfo telefonil 6 59 90 38.