Uudised
Prindi lehekülg
Konkurss pühapäevakoolidele
22.08.2005
Alates 5. septembrist käivitab Integratsiooni Sihtasutuse Haridusprogrammide Keskus avaliku projektikonkursi rahvuskultuuriseltside pühapäevakoolidele.
Konkursi eesmärk on toetada vähemusrahvuste lastele emakeele ja kultuuriloo
õpetamist ning aidata kaasa pühapäevakoolide tegevuse arendamisele.

Konkursi raames toetatakse pühapäevakoolide tegevust 2006. aastal. Muuhulgas võib raha taotleda õpetajate töötasudeks; õpikute, õppematerjalide ning emakeelse kirjanduse soetamiseks; ürituste korraldamiseks.
Käesolevale konkursile saavad esitada projektitaotluse rahvuskultuuriseltside pühapäevakoolid, kellel on Haridus- Ja Teadusministeeriumi koolitusluba. Ühele projektile eraldatakse kuni 80 000 krooni.

Projektitaotluse esitamise tähtaeg on 5. oktoober 2005 kell 16.00