Uudised
Prindi lehekülg
Uusimmigrandid eesti haridusasutuses
22.08.2005
Alates 2. septembrist käivitab Mitte-eestlaste Integratsiooni Sihtasutuse Haridusprogrammide Keskus konkursi Uusimmigrandid eesti haridusasutuses. Konkursi eesmärk on uusimmigrandist õpilase õpetamise toetamine eesti õppekeelega koolides ja lasteaedades.

Konkursi raames toetatakse riigi-, munitsipaal- ja eraharidusasutuste tegevust 2005/2006 õppeaastal. Muuhulgas võib raha taotleda õppematerjalide soetamiseks, õpetajate täienduskoolituse korraldamiseks ja lisatasu maksmiseks, üritusteks jne. Esitatav projekt peab kaasa aitama uusimmigrandi kohanemisele eestikeelses õpi- ja kasvukeskkonnas, parandama uusimmigrantide eesti keele oskust ja hõlbustama teiste ainete omandamist eesti keeles. Ühele projektile võib toetust taotleda kuni 150 000 krooni.

Uusimmigrantidena käsitletakse nii Euroopa Liidust kui kolmandatest riikidest saabuvate migrantide, asüülitaotlejate ja pagulaste lapsi, kes soovivad alustada õpinguid eesti koolis ning kes on elanud/viibinud Eestis vähem kui kolm aastat või ei ole osalenud enne eesti kooli minekut siinse koolieelse lasteasutuse töös.

Projektitaotluste esitamise tähtaeg on 3. oktoober 2005 kell 16.00.