Uudised
Prindi lehekülg
Õpetajatele avanevad uued virtuaalse õpikeskkonna võimalused
18.08.2005
19. augustil 2005 toimub Tartus Toome Konverentsikeskuses seminar projekti lõpetuseks, mille käigus töötati välja e-õppe kursuste seeria „Aineõpetus multikultuurilises klassiruumis“. Seminaril tutvustatakse valminud kursuste sisu ja nende kasutamist. 10 e-kursust on mõeldud tulevaste ja töötavate õpetajate koolituseks. Projekti finantseeris Euroopa Liit.

Tallinna Ülikooli, Tartu Ülikooli ja Mitte-eestlaste Integratsiooni Sihtasutuse koostöös töötati välja kümme veebipõhist 2-ainepunktilist koolituskursust seeriast „Aineõpetus mitmekultuurilises klassis“. Koolituskursused on mõeldud eesti keeles õpetavatele aineõpetajatele/pedagoogikatudengitele, kes peavad tulema toime olukorras, kus klassis on lisaks eesti keelt emakeelena kõnelevatele õpilastele ka teisi erineva keele- ja kultuuritaustaga õpilasi. Muukeelsete õpilaste suure osakaalu või enamusega klassis eesti keeles ainete õpetamine nõuab õpetajalt erilist metoodikat ja oskusi - kursused on seega teretulnud täiendus mitmekultuurilise ainedidaktika käsitlemisse õpetajakoolituses.

Kursused loodi kahes Eesti ülikoolis ametlikult kasutusel olevates veebipõhistes õppekeskkondades: WebCT (Tartu Ülikool) ja IVA (Tallinna Ülikool). Koolituskursusi pakutakse TÜs ja TLÜs läbi teaduskondade, kus kursused on registreeritud. Kursused sobivad kõikidele õpetajakoolituse sihtgruppidele nii päevase õppe ja kaugõppe tasemekoolituse kui ka täienduskoolituse raames.