Uudised
Prindi lehekülg
Käivitus uus konkurss keeleprojektidele
11.08.2005

Integratsiooni Sihtasutuses käivitus järjekordne konkurss. Oodatud on projektid, mille eesmärgiks on võimaldada muukeelsetele koolinoortele praktilist eesti keele õpet väljaspool traditsioonilisi koolitunde. Keeleõpe koolivälises keskkonnas laiendab noorte suhtlemisvõimalusi, arendab nende suhtlemisoskust võõrkeeles ja vähendab keele- ja kultuuribarjääre.

Konkursi eelarve on 4, 4 miljonit krooni. Ühele projektile eraldatav toetuse summa on 20 000 kuni 500 000 krooni.

Konkurssi finantseerib Euroopa Liidu Phare eesti keele õppe projekt. Avalikul konkursil on oodatud osalema nii mittetulundussektori esindajad, füüsilisest isikust ettevõtjad, kohalikud omavalitsused kui ka KOV hallatavad asutused. Taotluste esitamise tähaeg on 12. september 2005 kell 16.00. Konkursi tingimused on avalikustatud sihtasutuse koduleheküljel www.meis.ee

Täiendavat infot jagatakse infopäevadel, mis toimuvad 26. augustil Jõhvi Noortekeskuses ja 29. augustil Tallinnas Integratsiooni Sihtasutuse ruumides, algusega kell 12.00.