Uudised
Prindi lehekülg
Integratsiooni Sihtasutuse nõukogu kinnitas 2005.a. eelarve
03.03.2005

03. märtsil toimus rahvastikuminister Paul-Eerik Rummo juhtimisel Integratsiooni Sihtasutuse nõukogu korraline koosolek.

Nõukogu kinnitas administreeritavate vahendite kogueelarve mahus 83 miljonit krooni. Planeeritud tegevuste mahud jäävad eelmise aasta tasemele, suurenenud on Eesti riigieelarveliste vahendite osakaal, moodustades poole ehk 41 miljonit krooni. Välisabist on suurimaks allikaks Euroopa Liidu Phare ning teised programmid, samuti EL Sotsiaalfond.

Sihtasutuse tegevus hõlmab peaaegu kõiki integratsiooniprogrammi valdkondasid, millest põhirõhk on eeloleval aastal haridusel, kodakondsuseta isikute integratsiooni toetamisel ja teavitamisel. Minister Paul-Eerik Rummo rõhutas vajadust anda otseste sihtrühmade kõrval enam informatsiooni avalikkusele nii kodu- kui välismaal integratsiooniprogrammi tulemustest. Sihtasutus on edukalt tegutsenud 7 aastat ning kindlasti on oluline teha ka pikema perioodi kokkuvõte.

Integratsiooni Sihtasutuse finantseeritavate projektitoetuste konkurssidest on hetkel avatud konkurss rahvusvähemuste kultuuriseltside toetamiseks, üldkonkurss omaalgatuslikele integratsiooni-ideedele ning konkurss „Vabaduse teekond“, mille eesmärgiks on Vabadussõja ajaloo ja Eesti riigi sünniloo ning sellega seotud paikade tutvustamine eesti- ja vene õppekeelega koolide õpilastele ning noorsoo-organisatsioonide liikmetele. Konkursside tingimused ja tulemused avaldatakse koduleheküljel www.meis.ee.