Uudised
Prindi lehekülg
Integratsiooni Sihtasutuse nõukogu kinnitas 2005.a. eelarve ja otsustas käivitada projektikonkursid
16.12.2004

16. detsembril toimus rahvastikuminister Paul-Eerik Rummo juhtimisel Integratsiooni Sihtasutuse nõukogu korraline koosolek.

Nõukogu kinnitas riigieelarveliste vahendite 2005.a eelarve kogumahus 19,38 miljonit krooni. Võrreldes eelmiste aastatega on eelarve suurenenud, seda eelkõige vajadusest pöörata senisest enam tähelepanu integratsiooni sotsiaal-majanduslikule valdkonnale.

Määrati avatud konkursi hindamisvooru projektitoetused; raha eraldati 5 projektile kokku 175 588 krooni. Nende hulgast tõstis minister Rummo esile Politseiameti peadirektori Robert Antropovi ja Ida-Viru maavanema Ago Silde algatust korraldada Ida-Virumaa venekeelsete koolide lõpetajatele eesti keele õpet, et valmistada ette sisseastumist Sisekaitseakadeemiasse.

Nõukogu otsustas 2005. aastal välja kuulutada juba traditsioonilise konkursi rahvusvähemuste kultuuriseltside toetamiseks (eelarvega 700 000 krooni), mille projekte hinnatakse kaks korda aastas. Avatud konkursi  eelarve on  600 000 krooni; see on  võimalus saada toetust omaalgatuslikele ideedele. Nagu igal aastal, antakse välja arendusstipendiumid integratsiooniprojektide teostajale, a 10 000 krooni. 2004. aasta parimate projektide  kolmele stipendiumile võib kandideerida kuni 24. jaanuarini.

Ka tuleval aastal kuulutatakse välja konkurss„Vabaduse teekond“, mille eesmärgiks on Vabadussõja ajaloo ja Eesti riigi sünniloo ning sellega seotud paikade tutvustamine eesti- ja vene õppekeelega koolide õpilastele ning noorsoo-organisatsioonide liikmetele. Konkursi üldmaht on üks miljon krooni.